Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 18 února, 2022
  • Tiskové zprávy

Výměnou světel v areálu sníží LIBERTY Ostrava roční spotřebu elektřiny o téměř 7 000 MWh

Tři tisíce svítidel vymění do června letošního roku ve svém areálu huť LIBERTY Ostrava. Sníží tím roční spotřebu elektřiny o téměř 7 000 MWh a dosáhne úspory přes 24 milionů korun ročně. Nová osvětlovací tělesa se instalují v rourovně, v závodě dělicích linek a na koksovně jako součást naplňování vize uhlíkové neutrality do roku 2030.

Výměna 3 000 stávajících svítidel, která již nevyhovují současným energetickým požadavkům, za nová LED svítidla s vyšší účinností při výrazně nižším příkonu, bude stát bezmála 44 milionů korun a přinese celkovou energetickou úsporu cca 6 800 MWh za rok, což odpovídá roční spotřebě elektřiny přibližně 3 500 domácností.

Na významnou ekologickou investici získala ostravská huť evropskou podporu ve výši 30 % nákladů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost spravovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Projekt je součástí souboru opatření k omezování negativních vlivů na životní prostředí a snížení energetické náročnosti.

Projekty snižování vlastní energetické spotřeby průběžnou obměnou zastaralých a energeticky neefektivních technologií za nové, energeticky účinnější, jsou nutností. Investice nám umožní nejen naplňovat strategii trvalého snižování uhlíkové stopy a zlepšování účinnosti, ale také uvolnit část omezených externích kapacit elektroenergetické distribuční sítě v Moravskoslezském kraji,“ uvedl vedoucí projektu Vladimír Machát.

Práce jsou náročné, protože se provádějí ve výrobních halách za plného provozu. Výměnu těles je proto nutné zkoordinovat s výrobou tak, aby se nenarušil technologický tok materiálu a zajistila se maximální bezpečnost osob pracujících v prostoru montáže. Výměna se provádí postupně od letošního srpna, na koksovně je již hotova.

Dalším ekologickým projektem, jehož cílem je snížit energetickou náročnost technologických zařízení, bude ve druhé polovině letošního roku instalace frekvenčních měničů pro regulaci v současné době neregulovaných elektrických pohonů.

Další informace:

Barbora Černá Dvořáková
vedoucí komunikace LIBERTY Ostrava
+420 606 774 346 barbora.cerna- dvorakova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace – Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD. GFG Alliance je lídr udržitelného průmyslu s cílem stát se uhlíkově neutrální do roku 2030 (strategie CN30).

libertysteelgroup.com/cz

www.LIBERTYsteelgroup.com

www.gfgalliance.com

 

Liberty Steel Group

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All