Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Jsme velký průmyslový podnik, který v Moravskoslezském kraji zaměstnává tisíce zaměstnanců, spolupracuje s mnohými dodavateli, zákazníky, organizacemi i komunitami. Rovnováha mezi životním prostředím, společenským životem a ekonomikou je důležitá pro budoucnost nás všech. Náš úspěch nezáleží jen na výrobních možnostech, ale také na tom, jak nasloucháme našim partnerům, sousedům i zaměstnancům. Přejeme si být vnímáni jako dobrý soused, který jedná férově a v souladu s tím, co naše okolí potřebuje.

Spolupracujeme s neziskovými organizacemi, které příznivě ovlivňují kvalitu života obyvatel Moravskoslezského kraje a vytváříme podmínky pro to, abychom byli spolehlivým a atraktivním zaměstnavatelem. Oblasti, na které se zaměřujeme a jejichž prostřednictvím můžeme přispět k lepší budoucnosti, souvisí s Cíli udržitelného rozvoje OSN 2015 – 2030, které jsou pro nás důležité a na jejichž plnění se chceme podílet.

Oblasti našeho zájmu jsme rozdělili do třech tematických pilířů. Všechny pilíře jsou úzce propojeny s transparentností a udržitelností, bez kterých není možné počítat s důvěrou stakeholderů, zaměstnanců ani našich zákazníků.