Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Jsme velký průmyslový podnik, který v Moravskoslezském kraji zaměstnává tisíce zaměstnanců, spolupracuje s mnohými dodavateli, zákazníky, organizacemi i komunitami. Rovnováha mezi životním prostředím, společenským životem a ekonomikou je důležitá pro budoucnost nás všech. Náš úspěch nezáleží jen na výrobních možnostech, ale také na tom, jak nasloucháme našim partnerům, sousedům i zaměstnancům. Přejeme si být vnímáni jako dobrý soused, který jedná férově a v souladu s tím, co naše okolí potřebuje.

Spolupracujeme s neziskovými organizacemi, které příznivě ovlivňují kvalitu života obyvatel Moravskoslezského kraje a vytváříme podmínky pro to, abychom byli spolehlivým a atraktivním zaměstnavatelem. Oblasti, na které se zaměřujeme a jejichž prostřednictvím můžeme přispět k lepší budoucnosti, souvisí s Cíli udržitelného rozvoje OSN 2015 – 2030, které jsou pro nás důležité a na jejichž plnění se chceme podílet.

Oblasti našeho zájmu jsme rozdělili do třech tematických pilířů. Všechny pilíře jsou úzce propojeny s transparentností a udržitelností, bez kterých není možné počítat s důvěrou stakeholderů, zaměstnanců ani našich zákazníků.