Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Rovné příležitosti

Umožňujeme všem bez rozdílu přístup k osobnímu a kariérnímu rozvoji. Zajímají nás jedinečné kompetence.

Talentované zaměstnance a zaměstnankyně podporujeme v rámci Talent programu.

Další příležitostí pro rozvoj je Leadership akademie.

Sdílíme zkušenosti v Talent klubu a know-how v rámci interního mentoringového programu.

Nabízíme také zajímavé programy pro ženy.

Podporujeme know-how management a pořádáme Steel Akademie.

Talent program – rozvojový program pro nás velmi ceněné zaměstnance, kteří podávají skvělé výkony a mají potenciál pro další růst v naší společnosti. Program funguje už od roku 2011, kdy byl dokonce zařazen mezi tři nejlepší personalistické projekty v České republice. Zaměstnanci mají možnost celoročně se vzdělávat formou e-learningu dle individuálního výběru, poskytujeme absolvování development centra a závěry a doporučení ihned aplikujeme v praxi (školení, mentoring, koučink, stínování apod.). Talenti se setkávají s naším generálním ředitelem a diskutují s ním ohledně svého dalšího profesního rozvoje či rozvoje naší společnosti. Inspirujeme se také v jiných výrobních společnostech v rámci zajímavých exkurzí.

Leadership akademie – jedná se o ucelený program zaměřený na prohloubení a rozvoj měkkých, manažerských, ale i tvrdých kompetencí. Cílem Leadership akademie je připravit klíčové nástupce a manažery na možné budoucí náročnější a zodpovědnější role.

Talent klub – moderované besedy, kdy se naši talentovaní zaměstnanci a zaměstnankyně setkávají se zajímavou a inspirativní osobností.

Zajímaví hosté:

Pavel Vosoba; jednatel a manažer společnosti M.C. Triton a kouč

Evžen Tošenovský; europoslanec

Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz a mistr světa, v současnosti nejúspěšnější cyklista celé paralympijské historie

 

Steel akademie – dlouhodobý vzdělávací program pro odborníky v hutním průmyslu, jehož cílem a hlavním přínosem je rozšířit znalosti odborníků z LIBERTY o mezinárodní zkušenosti a novinky z posledního výzkumu a vývoje v oboru a následně je uplatnit v praxi. Témata do odborných diskusí si navrhují zaměstnanci sami. Interaktivní workshopy jsou velmi oblíbenou platformou, jak sdílet unikátní know-how. Hlavním partnerem projektu je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.