Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Historie ve fotografiích

1949 – 1951

 

 • Fotografie č.1 – Sečení trávy na louce, kde v budoucnu bude staveniště NHKG – 1951
 • Fotografie č.2 – Příprava k zahájení stavby první tratě – koleje k vysoké peci – září 1949
 • Fotografie č.3 – Staveniště NHKG v popředí první vlečka na rudný most – 1949/50
 • Fotografie č.4 – Výstavba správní budovy-ředitelství – 1951
 • Fotografie č.5 – Výstavba koksovny – 1951
 • Fotografie č.6 – Svářeči svařují armaturu u vysoké pece – 1951
 • Fotografie č.7 – Komín pro první martinskou pec – 1951
 • Fotografie č.8 – Pohled na chladící věž elektrárny – 1951
 • Fotografie č.9 – Fotokopie zřizovací listiny NHKG -1951

1952 – 1953

 

 • Fotografie č.1 – Pohlednice z výstavby NHKG – 1951/1952
 • Fotografie č.2 – Slavnostní zapálení I. vysoké pece, A. Zápotocký při zapálení pece – 1952
 • Fotografie č.3 – Zapálení I. vysoké pece – 1952
 • Fotografie č.4 – Budování aglomerace pro vysoké pece – 1953
 • Fotografie č.5 – Sociální budova vysokých pecí v pozadí ocelárna – 1953
 • Fotografie č.6 – Válcování v bloomingu provoz 14/Válcovny – 1952/1953

1957 – 1958

 

 • Fotografie č.1 – Pohled na Vysoké pece – 1957
 • Fotografie č.2 – Strojírna-výroba železničního dvojkolí – 1957
 • Fotografie č.3 – Závěrečné zkoušky elektrikářů-závodní škola – 1957
 • Fotografie č.4 – Požárníci a učni Odborného učiliště Státních pracovních záloh NHKG – 1957
 • Fotografie č.5 – Nejlepší učni v socialistické soutěži – 1958
 • Fotografie č.6 – Pracovníci telefonní ústředny – 1958
 • Fotografie č.7 – Sídliště Vratimov – 1958
 • Fotografie č.8 – Sídliště Stalingrad – 1958

1960 – 1964

 

 • Fotografie č.1 – NHKG dětem (v pozadí DK NHKG) – 1960
 • Fotografie č.2 – Severní nádraží, velká lokomotiva – 1960
 • Fotografie č.3 – Důlní výztuže – 1961
 • Fotografie č.4 – Válcovny – 1962
 • Fotografie č.5 – Válcovny-Hlubinky – 1963
 • Fotografie č.6 – Výstavba hotelového domu v Ostravě Zábřehu – 1964

1965 – 1967

 

 • Fotografie č.1 – Údržba: nová hala údržby hut. vozů – 1965
 • Fotografie č.2 – Zapojení počítače LEO 360 – 1966
 • Fotografie č.3 – Ocelárna – odlévání železa na MB peci – 1967
 • Fotografie č.4 – Bludný balvan u Jižní brány 1967

1971 – 1973

 

 • Fotografie č.1 – Výstavba nové koks. baterie č. 1 – 1971
 • Fotografie č.2 – Soubor L. Ševčíka – 1971
 • Fotografie č.3 – Orchestr DK NHKG Royal – 1971
 • Fotografie č.4 – Stravování-kuchyně na ředitelství – 1971
 • Fotografie č.5 – Válcovna – výběh svitků na nové kontidrátové trati – 1973
 • Fotografie č.6 – Pohled na NHKG – 1973

1975 – 1979

 

 • Fotografie č.1 – Výstavba středojemné válcovny – 1975
 • Fotografie č.2 – Požárníci – hašení s použitím lafetových proudnic – 1975
 • Fotografie č.3 – Výstavba centrální kyslíkárny – 1977
 • Fotografie č.4 – Výstavba velkoprostorové koksárenské baterie č. 11 – 1977
 • Fotografie č.5 – Návštěva Vl. Remka v NHKG – 1978
 • Fotografie č.6 – staneništi centrální kyslíkárny-závod 4 – 1979

1981 – 1990

 

 • Fotografie č.1 – Vysoké pece 1981
 • Fotografie č.2 – Stavba nového elektrárenského komína – 1986
 • Fotografie č.3 – Delegace v podniku (ministr financí Václav Klaus v NH) – 1990
 • Fotografie č.4 – Návštěva ministra financí V. Klause – 1990

1992 – 1996

 

 • Fotografie č.1 – Pohled na budovu ředitelství – 1992
 • Fotografie č.2 – Pohled na NH, a.s. – 1992
 • Fotografie č.3 – Ocelárna, tavba šesti proudy na kontilití – 1993
 • Fotografie č.4 – Závod 10 – Koksovna – 1994
 • Fotografie č.5 – Návštěva Václava Havla ( tehdejší prezident ČR) na ocelárně – 1996
 • Fotografie č.6 – Stánek NH, a.s. na Strojírenském veletrhu v Brně – 1996
 • Fotografie č.7 – Stánek NH, a.s. – výstava v Paláci kultury Vítkovice – 1996

1997 – 2000

 

 • Fotografie č.1 – Minihuť – 1997
 • Fotografie č.2 – Noční pohled – 1997
 • Fotografie č.3 – Pohled na NH, a.s. – 1997
 • Fotografie č.4 – Pohled v noci na Koksovnu – 1998
 • Fotografie č.5 – Mezinárodní veletrh stavební For Arch 98 v Praze – 1998
 • Fotografie č.6 – Návštěva Miloše Zemana (bývalý předseda Poslanecké sněmovny) – 1998
 • Fotografie č.7 – Ocelárna, zařízení plynulého odlévání oceli č. 3 – 1999
 • Fotografie č.8 – Fotbalový stadion NH-Ostrava – 1999
 • Fotografie č.9 – Pohled na vysoké pece – 2000