Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Odprášení aglomerace

Odprášení výklopníku uhlí a rud, severní a jižní část aglomerace
 • Celková cena: 124 600 000 Kč
 • Přínos pro životní prostředí: snížení fugitivních emisí prachu o 6,4 tuny ročně

Odprášení chladících pásů, severní a jižní část aglomerace
 • Celková cena: 615 400 000 Kč
 • Přínos pro životní prostředí: snížení fugitivních emisí prachu o 198,9 tuny ročně

Modernizace odprášení jižní části aglomerace tkaninovým filtrem
 • Celková cena: 365 400 000 Kč
 • Přínos pro životní prostředí: snížení emisí prachu o 94 tun ročně

Zvýšení účinnosti odprášení odsunových cest, severní část aglomerace
 • Celková cena: 137 200 000 Kč
 • Přínos pro životní prostředí: snížení emisí prachu o 21,3 tuny ročně

Snížení fugitivních emisí na spékárně a dopravních cestách zvýšením kvality spékání, severní část aglomerace
 • Celková cena: 125 900 000 Kč
 • Přínos pro životní prostředí: snížení emisí prachu o 5,8 tuny ročně

Odprášení systému zavážení zásobníků rudného mostu
 • Celková cena: 44 600 000 Kč
 • Přínos pro životní prostředí: snížení fugitivních emisí prachu o 3,5 tuny ročně