Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Odprášení aglomerace

Odprášení výklopníku uhlí a rud, severní a jižní část aglomerace
 • Celková cena: 124 600 000 Kč
 • Přínos pro životní prostředí: snížení fugitivních emisí prachu o 6,4 tuny ročně

Odprášení chladících pásů, severní a jižní část aglomerace
 • Celková cena: 615 400 000 Kč
 • Přínos pro životní prostředí: snížení fugitivních emisí prachu o 198,9 tuny ročně

Modernizace odprášení jižní části aglomerace tkaninovým filtrem
 • Celková cena: 365 400 000 Kč
 • Přínos pro životní prostředí: snížení emisí prachu o 94 tun ročně

Zvýšení účinnosti odprášení odsunových cest, severní část aglomerace
 • Celková cena: 137 200 000 Kč
 • Přínos pro životní prostředí: snížení emisí prachu o 21,3 tuny ročně

Snížení fugitivních emisí na spékárně a dopravních cestách zvýšením kvality spékání, severní část aglomerace
 • Celková cena: 125 900 000 Kč
 • Přínos pro životní prostředí: snížení emisí prachu o 5,8 tuny ročně

Odprášení systému zavážení zásobníků rudného mostu
 • Celková cena: 44 600 000 Kč
 • Přínos pro životní prostředí: snížení fugitivních emisí prachu o 3,5 tuny ročně