Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Odprášení vysokých pecí

Snížení fugitivních emisí z odléváren VP 2 a 3
  • Celková cena: 302 500 000 Kč
  • Přínos pro životní prostředí: snížení fugitivních emisí prachu o 75, 4 tuny ročně

Odprášení systému zavážení VP 2 a 3
  • Celková cena: 209 700 000 Kč
  • Přínos pro životní prostředí: snížení fugitivních emisí prachu o 118,7 tuny ročně

Odprášení čistící stanice torpédových vozů
  • Celková cena: 24 300 000 Kč
  • Přínos pro životní prostředí: snížení fugitivních emisí prachu o 900 kg ročně