Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Recyklace a recirkulace

Na světě není mnoho výrobků, které se dají recyklovat stále dokola. Ocel mezi ně patří. Její opětovné zpracování je energeticky daleko méně náročné než její primární výroba. Silniční svodidlo může být zítra lžičkou, kolo od vagónu třeba plotem. Šetříme tak přírodní zdroje a stále zdokonalujeme výrobu oceli, aby byl vliv naší výroby na životní prostředí co nejmenší. Recyklováním jedné tuny oceli se ušetří asi 1 100 kg železné rudy, 630 kg uhlí a 55 kg vápence. V huti představuje ocelový šrot v průměru jednu třetinu kovonosné vsázky.

Kromě oceli recyklujeme také řadu vedlejších produktů průmyslové výroby. Některé jsou certifikovány jako výrobky a používají se převážně ve stavebnictví.

Při výrobě železa a oceli vzniká velké množství emisí prachu. Díky moderním technologiím pro omezování emisí jsme schopni s účinností vyšší než 99 % tyto emise prachu zachytit. S ohledem na složení, které je podobné vstupním surovinám, jsou zachycené odprašky velmi vhodným materiálem pro opětovné použití ve výrobě. Celkem se recykluje přibližně 95 % ze všech zachycených odprašků, se zbytkem se pak nakládá jako s odpadem. Tento způsob využití odprašků je velmi šetrný k životnímu prostředí a využití neobnovitelných zdrojů nerostných surovin.

Pro výrobu oceli potřebujeme každý rok cca 200 milionů m³ vody. Z povrchových zdrojů ale odebíráme pouze cca 14 milionů m³, zbytek nahradíme recirkulací a opětovným využitím.

Třídění odpadů na spalitelné složky komunálního odpadu patří k dalším krokům, jejichž pomocí šetříme životní prostřední. Díky využití paliva PALOZO, které vzniká z vytříděného komunálního odpadu, se nemusí spalovat jiné přírodní zdroje a vynakládat další energie na jejich získání.