Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Age Management - Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo naší společnosti dotaci na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“).

 

Název projektu: Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009624

Prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

 

Příjemce dotace: Liberty Ostrava a.s.

Účel dotace: Zavádění opatření souvisejících s Age managementem do řízení organizace.

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2019

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.