Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 5 dubna, 2024
  • Tiskové zprávy

LIBERTY Ostrava rozhodla o změně překážek na straně zaměstnavatele

Společnost LIBERTY Ostrava pokračuje v realizaci svého komplexního restrukturalizačního plánu a zachovává pracovní místa, a proto přijala pragmatické rozhodnutí dočasně pozastavit výrobu některých výrobků, po kterých je malá nebo nulová poptávka. Toto rozhodnutí zajistí, že podnik bude i nadále co nejefektivněji řídit své náklady a zároveň plnit svůj restrukturalizační plán. To vede k tomu, že zaměstnanci pracující v těchto dotčených oblastech stále nemohou nastoupit do zaměstnání, a proto budou nadále pokračovat v režimu překážek na straně zaměstnavatele.

Za poslední tři měsíce bylo mnohým zaměstnancům vypláceno až 100 % průměrné mzdy a mzdových nároků. Z platné kolektivní smlouvy ostravské huti vyplývá, že nemůže-li zaměstnavatel přidělovat zaměstnanci práci z důvodu částečné nezaměstnanosti podle § 209 odst. 1 ZP, přísluší mu náhrada mzdy ve výši 70 % jeho průměrného výdělku za podmínky, že vyhlášení částečné nezaměstnanosti nebude přesahovat období 6 kalendářních týdnů po sobě jdoucích, a v tomto období nepřesáhne délka částečné nezaměstnanosti pro jednotlivé zaměstnance měsíční fond pracovní doby.

Toto rozhodnutí platí od 8. dubna do 19. května 2024 a nemá dopad na výrobu na Malém Stiefelu, Zušlechťovně, Středojemné válcovně a provoze silničních svodidel, které se již podařilo rozjet a bude i nadále pokračovat.

Ostravská huť dělá vše pro to, aby se její zaměstnanci mohli co nejdříve vrátit do práce. Téměř 2 100 z nich se již vrátilo. Stále se huť zaměřuje na realizaci svého komplexního restrukturalizačního plánu.

Další informace:

Kateřina Zajíčková
Ředitelka pro komunikaci a vnější vztahy LIBERTY Ostrava
+420 725 650 585 Katerina.zajickova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Ředitel komunikace pro Evropu, GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 mil. tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a ropném a petrochemickém průmyslu.  Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek.  Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa.  Spolu s dceřinými společnostmi má 5 300 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

Skupina LIBERTY Steel je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel, hliníkářskou ALVANCE Aluminum a energetickou SIMEC Energy, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost.  GFG Alliance působí ve 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat přes 20 miliard USD.

www.libertysteelgroup.com/cz/

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All