Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Nová etapa ekologizace

Díky neustálé modernizaci a investicím do ekologizace provozů patří LIBERTY Ostrava mezi nejčistější hutě v Evropě – například jen sedm hutí v Evropě včetně LIBERTY Ostrava má tkaninový filtr na aglomeraci.

Nejpřísnější limity dané EU jsme splňovali již 4 roky před jejich vstoupením v platnost.

Mezi lety 2013 a 2015 proběhla rekordní vlna ekologických investic. Výsledkem toho poklesly v roce 2016 meziročně emise o 142 tun a celkové roční komínové emise prachu poklesly na čtvrtinu hodnot roku 2003 (příchod nového vlastníka) a pohybují se kolem 400 tun. Komínové emise tak poklesly na nejnižší možnou mez se stávajícími dostupnými technologiemi.

Loňský výsledek dosažených hodnot emisí pouhým 1 % množství, které bylo běžné na počátku 80. let minulého století.

V současné době připravujeme nové investiční projekty, jejichž cílem je snížení fugitivních emisí prachu. Už v minulých letech jsme snížili fugitivní emise o 400 tun a v přípravě máme do roku 2021 další projekty v hodnotě 500 milionů korun. V jejich důsledku dojde ke snížení fugitivních emisí o dalších minimálně 76 tun.

Celková hodnota investic za posledních 5 let přesáhla 2 miliardy Kč.

Přehled ekologických investic: