Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Nová etapa ekologizace

Díky neustálé modernizaci a investicím do ekologizace provozů patří LIBERTY Ostrava mezi nejčistější hutě v Evropě – například jen sedm hutí v Evropě včetně LIBERTY Ostrava má tkaninový filtr na aglomeraci.

Nejpřísnější limity dané EU jsme splňovali již 4 roky před jejich vstoupením v platnost.

Mezi lety 2013 a 2015 proběhla rekordní vlna ekologických investic. Výsledkem toho poklesly v roce 2016 meziročně emise o 142 tun a celkové roční komínové emise prachu poklesly na čtvrtinu hodnot roku 2003 (příchod nového vlastníka) a pohybují se kolem 400 tun. Komínové emise tak poklesly na nejnižší možnou mez se stávajícími dostupnými technologiemi.

Loňský výsledek dosažených hodnot emisí pouhým 1 % množství, které bylo běžné na počátku 80. let minulého století.

V současné době připravujeme nové investiční projekty, jejichž cílem je snížení fugitivních emisí prachu. Už v minulých letech jsme snížili fugitivní emise o 400 tun a v přípravě máme do roku 2021 další projekty v hodnotě 500 milionů korun. V jejich důsledku dojde ke snížení fugitivních emisí o dalších minimálně 76 tun.

Celková hodnota investic za posledních 5 let přesáhla 2 miliardy Kč.

Přehled ekologických investic: