Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Závod 10 - Koksovna

Závod 10 – Koksovna je největším výrobcem koksu v České republice. Dvě koksárenské baterie s pěchovaným provozem a velkoprostorová koksárenská baterie se sypným provozem mají roční produkci cca 1,5 mil. tun koksu.

V chemické části závodu jsou vyráběny chemické produkty (surový černouhelný dehet, surový koksárenský benzol, koksárenský plyn, kapalná síra), které jsou úspěšně expedovány na domácí i zahraniční trhy.

Technologie Koksovny je vysoce ekologizována. Proces výroby koksu a koksochemických výrobků je certifikován společností TÜV NORD a splňuje požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2001 a 14001. Od roku 2000 je závod 10 oprávněn používat označení „Bezpečný podnik“.