Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Integrovaný systém řízení

Společnost Liberty Ostrava a.s. má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení (IMS), který zahrnuje systém řízení kvality (QMS) dle EN ISO 9001, systém environmentálního managementu (EMS) dle EN ISO 14001, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS) dle ISO 45001, systém managementu hospodaření s energií (EnMS) dle EN ISO 50001. Součástí IMS je také systém prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi (PZH), který plně splňuje požadavky zákona č. 224/2015 Sb.

Liberty Ostrava a.s. si plně uvědomuje svoji odpovědnost za region, ve kterém působí, a aktivity v oblasti společenské odpovědnosti považuje za nedílnou součást systému řízení společnosti.

Postoje společnosti a její priority jsou zveřejněny v Politice IMS
Certifikáty IMS Certifikáty
Instrukční list o IMS PDF

Ing. Vítězslav Supík

t: +420 59 568 4214