Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Zaměstnanci jsou nejdůležitější součástí naší společnosti. Oblasti bezpečnosti, zdraví a také vztahů se zaměstnanci považujeme za rozhodující pro náš úspěch. Hledáme talentované nováčky a rozvíjíme jejich nadání. Nasloucháme dlouholetým kolegům, vzděláváme je a pečujeme o ně. Chceme, aby se u nás každý jednotlivec cítil respektován a mohl naplno rozvíjet svůj potenciál.

Bezpečnost

Zdraví a bezpečnost zaměstnanců je vždy na prvním místě. Práce v huti je velmi náročná na pozornost, ať už ve výrobních halách nebo při pohybu v areálu huti, která je protkána dvěma sty kilometrů kolejí a padesáti kilometry silnic. Proto během roku připravujeme různé aktivity, které preventivně upozorňují na možné hrozby a pomáhají chránit pracovníky huti před rutinním přístupem k práci a bezpečnosti. Vždyť všichni se chceme vrátit domů zdraví a v pořádku.

Rozvoj zaměstnanců

Naši zaměstnanci jsou pro nás prioritou, proto o ně pečujeme a všestranně rozvíjíme jejich schopnosti. Zaměstnanci si vybírají ze široké škály školících programů. Kromě profesních kurzů mají možnost absolvovat jazykové kurzy formou e-learning kurzů, dále absolvovat kurzy PC, manažerské kurzy, kurzy v oblasti bezpečnosti práce a další.

Podpora žen

Podporujeme větší zapojení žen do technických oborů a zájem absolventek najít uplatnění v oboru právě v naší firmě. Přestože hutní průmysl nebývá vnímán jako obor, ve kterém by našlo uplatnění velké množství žen, snaží se naše společnost dokázat, že tomu tak být nemusí.
Automatizace provozů a existence celé řady pozic, které nevyžadují těžkou manuální práci, otevírá ženám možnost prosadit se i v tradičním mužském odvětví.

Zdraví

Dobré zdraví má rozhodující význam pro kvalitu života. Zdravý životní styl, ať už jde o stravovací návyky, fyzickou kondici nebo zanechání kouření, předchází mnoha nemocem. Pro naše zaměstnance se snažíme vytvářet bezpečné pracovní prostředí, ale zároveň napomáháme k jejich zdraví a pohodě.
Ke zlepšení zdravotního stavu organizujeme cílené rehabilitační programy: individuální rehabilitace pro zaměstnance vykonávající rizikové práce; rekondičně-rehabilitační pobyty. Zaměstnanci mohou využívat kafeterie a jejím prostřednictvím nakupovat permanentky na sport a wellness nebo vitamínové balíčky.

Vztahy s odbory

Udržujeme dlouhodobé kvalitní a férové vztahy se svými zaměstnanci i odborovými organizacemi, které je zastupují.