Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Bezpečnost práce

Zdraví a bezpečnost zaměstnanců je vždy na prvním místě.

Práce v huti je velmi náročná na pozornost, ať už ve výrobních halách nebo při pohybu v areálu huti, která je protkána dvěma sty kilometrů kolejí a padesáti kilometry silnic.
Během roku připravujeme různé aktivity, které preventivně upozorňují na možné ohrožení a pomáhají chránit pracovníky huti před rutinním přístupem k práci a bezpečnosti. Hlavní je Prevence závažných úrazů pochopením a řízením našich největších rizik a Kultura bezpečnosti založená na vzájemné pozornosti, kde se o sebe staráme navzájem. Vždyť všichni se chceme vrátit domů zdraví a v pořádku.

Pro naše zaměstnance se snažíme vytvářet bezpečné pracovní prostředí, ale zároveň napomáháme k jejich zdraví a pohodě. Ke zlepšení zdravotního stavu organizujeme cílené rehabilitační programy, zaměstnanců jsou poskytovány permanentky na sport a wellness a vitamínové balíčky.
Zvýšenou pozornost věnujeme nemocem z povolání, mikroklimatickým podmínkám nebo nakládání s chemickými látkami. Neustále zlepšujeme hygienické podmínky v provozech společnosti.

Zlatá pravidla bezpečnosti
Do práce chodím v „dobré kondici a práceschopný“ Respektuji všechny dopravní předpisy
Ochranu a prevenci proti pádům používám vždy a všude tam, kde to naše standardy vyžadují Respektuji přednost na železnici a bez náležitých bezpečnostních opatření se vyhýbám místům v blízkosti železničních vozidel
Během práce na zařízení se řídím postupem jeho uzamčení/odpojení Respektuji pravidla, která platí pro vstup a práci v místech s nebezpečím výskytu plynu
Během vstupu a po celou dobu, kdy vykonávám práci ve stísněném prostoru, se řídím pravidly pro vstup do stísněného prostoru Nevypínám bezpečnostní zařízení
Vždy, když manipuluji se zavěšeným břemenem, řídím se všemi pravidly, která se na tuto činnost vztahují, a nikdy nestojím pod zavěšeným břemenem nebo blízko něj Respektuji všechna pravidla, standardy a signály ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a nosím požadované OOPP
Brožura bezpečnosti Liberty Ostrava a.s.
Ke stažení
Česká verze PDF
Verze pro tisk PDF
Polská verze PDF
Anglická verze PDF
Něměcká verze PDF
Ruská verze PDF
Materiály BOZP pro externí zhotovitele služeb
Ke stažení
Evidenční formulář o seznámení zaměstnanců zhotovitelů služeb s požadavky týkající se oblasti BOZP DOCX
Povinnosti pro Extérní zhotovitele služeb v oblasti BOZP PPTX
Definice incidentů a pracovních úrazů DOCX
Formulář k provedení Analýzy rizik na poslední chvíli (LMRA) DOCX
Last Minute Risk Analysis (LMRA) form DOCX
Metodika k provádění Analýzy rizik na poslední chvíli (metoda LMRA) PPTX
Vzájemné povinnosti smluvních stran v oblastech bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a prevence závažných havárií,
ekologie, ostraha a povolování vstupů a související ujednání
PDF
Ohláška vstupu hmotného majetku externí firmy DOCX
Organizační směrnice N-0.121
Ke stažení
Organizační směrnice N-0.121 PDF