Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Závod 16 – Válcovny plochých výrobků

Závod 16 – Válcovny plochých výrobků vyrábí a dodává ploché válcované výrobky určené pro stavby a konstrukce na tuzemském i zahraničním trhu.
Výrobu zajišťují hotovní tratě, mezi něž patří válcovna za tepla válcovaného pásu, tři podélné dělící linky a dvě příčné dělící linky. Dále pak tři profilovací linky, tři linky pro dělení a ohýbání důlních ocelových výztuží, linky a lisy pro výrobu příslušenství silničních svodidel, žárová zinkovna pro zinkování silničních svodidel. Součástí závodu je i servisní činnost pro Hutní prodejnu se třemi pilami.

Pásová trať P1500 vyrábí pás z ocelí konstrukčních, konstrukčních se zvýšenou pevností, konstrukčních pro tváření i pro hluboké tváření za studena, konstrukčních uhlíkatých, konstrukčních nízkolegovaných (se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi; pro elektrotechnické účely), mikrolegovaných. V rozměrech: tloušťka od 1,5 do 15 mm, šířka od 740 do 1535 mm s hladkým povrchem, nebo s oválnými výstupky (slzičkový).

Provoz Dělící linky vyrábí ze svitků pásové trati P1500 podélně dělené svitky a plechy. Tři podélné linky dělí svitky o síle od 1,5 mm do 8 mm na finální šíři pásu od 120 mm do 1 600 mm. Dvě příčné linky dělí materiál o síle od 1,5 mm po 15 mm na plechy o šíři od 600 mm do 2 000 mm a délku od 500 mm do 12 000 mm.

Provoz Svodidla a důlní ocelové výztuže vyrábí silniční ocelové záchytné systémy mostní i trasové řady NH4, AM a AAM a to včetně provádění protikorozní ochrany žárovým zinkem ve vlastní zinkovně. Tento provoz vyrábí také za studena ohýbané a dělené důlní ocelové výztuže profilů K, TH, V, KP a S29.

Servisní činnost pro Hutní prodejnu provádí třízení a dělení výběhových délek jednotlivých tratí závodu 14 a závodu 16 pro účely maloprodeje na Hutní prodejně. Zároveň provádí dělení kontislitků pro závod 13 – Ocelárna. Svou činností rozšiřuje prodej a využití válcovaného materiálu jednotlivých tratí Liberty Ostrava a.s.