Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 20 prosince, 2023
  • Tiskové zprávy

Nové podrobnosti optimalizačního plánu LIBERTY Ostrava

LIBERTY Ostrava dnes svým hlavním partnerům představila podrobnosti optimalizačního plánu, který zlepší provozní, obchodní a finanční výsledky společnosti. Tento plán by měl vést k úplnému splacení pohledávek věřitelů společnosti LIBERTY Ostrava a získal již podporu významného věřitele. Společnost se v lednu chystá zahájit proces znovuzprovoznění vysoké pece č. 3. V následujících měsících pak zvýší výrobu v souladu s očekávaným oživením evropského trhu s ocelí.

Optimalizační plán se zaměřuje na úsporu financí prostřednictvím dočasného přerušení výroby některých produktů, po kterých je nízká poptávka, jako je například válcovaný drát. A zároveň se soustředí na výrobky s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou bezešvé a spirálově svařované trubky, silniční svodidla, důlní výztuže a závitové tyče, po kterých je vysoká poptávka.

Společnost bude využívat aktuální situace na evropském trhu, a to prostřednictvím výhodných nákupů ocelových polotovarů (předlitků), ze kterých bude válcovat finální výrobky, jako jsou za tepla válcované svitky. Společnost rovněž nyní analyzuje možnosti využití svých koksárenských provozů, jelikož se evropský trh potýká s vážnými problémy spojenými s převisem nabídky koksu. To znamená, že je v současné době pro společnost mnohem levnější nakupovat koks na trhu než ho vyrábět v ostravské huti.

Optimalizační plán představuje řešení, jak dosáhnout ziskovosti a splácet závazky vůči věřitelům prostřednictvím výrazné podpory ze skupiny LIBERTY Steel, bez nutnosti výraznějšího externího financování. Kromě toho plán počítá s dalšími možnostmi včetně vstupu externích strategických partnerů a prodeje nevyužitých pozemků a budov.

Společnost bude usilovat o úpravu smlouvy s hlavním dodavatelem energií s cílem nakupovat u něj za běžné tržní ceny. Naše společnost již soudu navrhla jmenování předběžného insolvenčního správce tohoto dodavatele, aby usnadnila jednání, jejichž cílem je nalezení takového společného řešení, které povede k udržitelnému fungování obou podniků.

Společnost je stále solventní a bude i nadále zaměstnancům vyplácet mzdy a plnit své závazky vůči zákazníkům. Pomáhá jí v tom tým mezinárodních odborníků, který pracuje v sídle společnosti zde v Ostravě.

Ajay Aggarwal, prezident skupiny LIBERTY Steel pro Evropu a předseda představenstva společnosti LIBERTY Ostrava, uvedl: „Představili jsme našim partnerům podrobnosti naše optimalizačního plánu.  Jsme přesvědčeni, že tento plán, který byl vypracován na základě komplexní revize našeho podnikání a situace na trhu, je nejlepší cestou k udržitelné budoucnosti naší společnosti a také pro naše zaměstnance, věřitele a partnery. Jsme připraveni na intenzivní spolupráci se všemi partnery při realizaci tohoto plánu během nadcházejících měsíců.“

Další informace:

Kateřina Zajíčková
Tisková mluvčí LIBERTY Ostrava
+420 725 650 585 Katerina.zajickova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace pro Evropu, GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 mil. tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a ropném a petrochemickém průmyslu.  Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek.  Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa.  Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

Skupina LIBERTY Steel plánuje v následujících osmi letech investovat do přeměny LIBERTY Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce surové oceli. Klíčová bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické pece.  Nové pece dodá na základě podepsané smlouvy společnost Danieli, přední světový výrobce strojů a průmyslových zařízení. Při slavnostním podpisu smlouvy uzavřela LIBERTY Ostrava také partnerství s ČEZ ESCO, jehož cílem je společně hledat a vyvíjet technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku, a zahájila činnost Nadace GFG v České republice.

Součástí transformace bude kromě modernizace ocelárny také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu oceli a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou.   Součástí investičního programu bude také výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů a také rozvoj GREENSTEEL Akademie, jejímž cílem je zvyšovat kvalifikace stávající pracovní síly a povzbudit zájem nových lidí o práci v ocelářství.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE Aluminum Group a energetickou SIMEC Energy Group, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost.  GFG Alliance působí ve 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat přes 20 miliard USD.

www.libertysteelgroup.com/cz/

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All