Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Modernizace a ekologizace koksovny

Ekologizace hasicí věže

Celková cena: 34 500 000 Kč

Přínos pro životní prostředí: snížení vypouštěného prachu pod 18 gramů na tunu vyrobeného koksu