Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 16 října, 2023
  • Tiskové zprávy

LIBERTY Ostrava zahájila svůj vzdělávací program, podporuje třídu elektrikářů

LIBERTY Ostrava a nadace GFG Foundation zahájily vzdělávací program pro 29 studentů prvního ročníku oboru elektrikář na základě spolupráce se Střední školou elektrotechnickou v Ostravě a britskou vzdělávací agenturou Rewise Learning.

Studenti se během tříletého programu seznámí s výrobními závody, budou absolvovat stáže v provozech LIBERTY Ostrava a spolupracovat se zkušenými mentory. Plánované je zacílení jejich výuky hlavně na digitalizaci, automatizaci a životní prostředí. Zároveň budou rozvíjet měkké dovednosti jako komunikaci, týmovou spolupráci a motivaci. Nadace GFG Foundation bude hradit všechny náklady, rodiče a školu studijní program nebude stát nic.

Celý vzdělávací program studenti odstartovali na školícím středisku v LIBERTY Ostrava, druhý den pak strávili společně s pedagogy a mentory z LIBERTY Ostrava v Beskydech. Praktické a teambuildingové aktivity je měly přirozenou a zábavnou cestou nadchnout pro přírodovědné, technické, inženýrské a matematické předměty. Studenti byli inspirováni zejména výzvou navrhnout a postavit si funkční auto, se kterým následně také závodili, což jim umožnilo rozvinout základní elektrotechnické dovednosti, týmovou práci a dovednosti při řešení problémů.

„Díky naší transformaci GREENSTEEL, jejímž cílem je do roku 2030 snížit emise CO2 na tunu oceli o 95 %, jsme v současné době lídry ve snaze učinit naši planetu čistším a zelenějším místem. Plánujeme přechod na využívání výrobní technologie na principu hybridních elektrických pecí a tento program zaměřený na obor elektrikář tak pro nás do budoucna bude klíčový,“ říká Pavel Šedivý, výkonný ředitel LIBERTY Ostrava.

„Jsme moc rádi, že můžeme v Ostravě spustit studentský program nadace GFG Foundation.  Naším cílem je mladé lidi inspirovat a pomáhat jim v tom, aby dosáhli svého životního a pracovního potenciálu,“ říká Georgina Crumpton, generální manažerka GFG Foundation & GFG Alliance.

„Cílem našeho programu je připravit nejen zkušené odborníky, ale i cílevědomé a zodpovědné zaměstnance pro naše provozy,“ zdůrazňuje Denisa Sedláčková, ředitelka pro personální záležitosti LIBERTY Ostrava.

GFG Foundation je mezinárodní nadace, kterou v roce 2017 založili ve Spojeném království Nicola a Sanjeev Gupta. Za šest let svého fungování se nadace rozšířila do dalších třech zemí včetně České republiky a podpořila už 9000 studentů. Má své jasné a konkrétní cíle a do detailu propracované programy, které pomáhají mladým lidem s rozvojem jejich dovedností a to zejména ve strojírenství, kovodělném průmyslu a v odvětví obnovitelných energií. Tím posilují i jejich vyhlídky na získání zaměstnání.

Další informace:

Kateřina Zajíčková
Tisková mluvčí LIBERTY Ostrava
+420 725 650 585 Katerina.zajickova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace pro Evropu, GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 mil. tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a ropném a petrochemickém průmyslu.  Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek.  Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa.  Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

Skupina LIBERTY Steel plánuje v následujících osmi letech investovat do přeměny LIBERTY Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce surové oceli. Klíčová bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické pece.  Nové pece dodá na základě podepsané smlouvy společnost Danieli, přední světový výrobce strojů a průmyslových zařízení. Při slavnostním podpisu smlouvy uzavřela LIBERTY Ostrava také partnerství s ČEZ ESCO, jehož cílem je společně hledat a vyvíjet technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku, a zahájila činnost Nadace GFG v České republice.

Součástí transformace bude kromě modernizace ocelárny také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu oceli a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou.   Součástí investičního programu bude také výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů a také rozvoj GREENSTEEL Akademie, jejímž cílem je zvyšovat kvalifikace stávající pracovní síly a povzbudit zájem nových lidí o práci v ocelářství.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE Aluminum Group a energetickou SIMEC Energy Group, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost.  GFG Alliance působí ve 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat přes 20 miliard USD.

www.libertysteelgroup.com/cz/

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All