Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Závod 3 - Údržba

Závod Údržba představuje opravárenský a údržbářský komplex, zajišťující potřeby závodů společnosti Liberty Ostrava při údržbě, opravách, modernizacích výrobního zařízení a investiční výstavbě.

Zajišťuje poruchové služby a operativní odstraňování poruch v rámci celého Liberty Ostrava. Poskytuje služby závodům a útvarům akciové společnosti, ale taktéž partnerům v rámci skupiny Liberty, případně tuzemským a zahraničním zákazníkům.

Pro provádění opravárenských a údržbářských činností je Závod Údržba certifikován řadou renomovaných společností, přičemž jeho celková způsobilost je pravidelně prověřována společností BUREAU VERITAS.

Závod Údržba vytváří podmínky a klade důraz na tvorbu systému bezpečné práce a mezi nejdůležitější priority patří dodávka služeb nejvyšší kvality dle požadavků zákazníka.