Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Dlouhodobě podporujeme rozmanité neziskové a komunitní projekty, které usilují o to, aby se nám ve městě i regionu žilo lépe. Setkáváme se se zástupci okolních obcí a měst a spolupracujeme na projektech sloužících veřejnosti. Nasloucháme také našim zaměstnancům a pomáháme jim realizovat různé prospěšné nápady.

Zaměstnanecké ZAME granty

Každý náš zaměstnanec, který ve svém volném čase dlouhodobě pomáhá v neziskovém sektoru, může požádat o ZAME grant pro „svou“ organizaci až do výše třiceti tisíc korun.

Dobrovolnictví

Firemní dobrovolnictví je dnes již běžnou součástí strategie společenské odpovědnosti, protože přináší užitek všem zapojeným stranám. Firma poskytne práci, čas a znalosti zaměstnanců. Ti si vyberou nebo sami navrhnou, komu pomohou. Na oplátku si rozšíří obzory, naruší svou pracovní rutinu a získají osobní zkušenost s veřejně prospěšným prostředím, což rozvíjí osobní hodnoty a také pozitivní vztah k zaměstnavateli. Záleží nám na komunitě a regionu, ve kterém podnikáme, a proto jsme byli v roce 2008 jednou z prvních firem na Ostravsku, která svým zaměstnancům nabídla možnost vyměnit běžnou pracovní směnu za pomoc v neziskové organizaci. Od té doby své odborníky pravidelně „půjčujeme“ těm, kdo to potřebují.