Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Management

Představenstvo, Dozorčí rada, Vrcholové vedení

Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost a jedná jejím jménem. Představenstvo má celkem 4 členy. Představenstvo volí a odvolává valná hromada.

Ajay Aggarwal

předseda představenstva

Iain Mark Hunter

místopředseda představenstva

Sanjeev Gupta

člen představenstva

Deepak Sogani

člen představenstva

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a má celkem 3 členy. Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada a 1/3 členů volí zaměstnanci společnosti.

Roland Junck

předseda dozorčí rady

Ashok Patil

člen dozorčí rady

Petr Slanina

člen dozorčí rady

Vrcholové vedení

Pavel Šedivý
Pavel Šedivý

Výkonný ředitel

Jan Haščin

Ředitel pro podporu výroby

Jiří Kaluža

Ředitel pro výrobu

Denisa Sedláčková

Ředitelka pro personální záležitosti

Sameer Sharma

Ředitel pro prodej dlouhých a plochých výrobků