Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Akreditovaný archiv Liberty Ostrava a.s.

Akreditace archivu

Archiv společnosti Liberty Ostrava a.s. je akreditován Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů.

Zásady a podmínky ke studiu archiválií v archivu

Pravidla pro nahlížení do archiválií stanoví Badatelský řád.

Archiválie ke studiu badatelům lze předložit na základě schválené písemné žádosti (PDF,RTF). Úplně vyplněná žádost může být zaslána formou dopisu na adresu Liberty Ostrava a.s., K–Systém řízení jakosti a ekologie, Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava-Kunčice nebo elektronicky na  e-mail.

Zaměstnanci archivu předkládají badateli ke studiu takové množství archiválií, které je možno prostudovat v jeden den podle provozních podmínek, s přihlédnutím k významu a účelu nahlížení.

Studiem archiválií uložených v archivu nesmějí být ohroženy zájmy společnosti Liberty Ostrava a.s. a dceřiných společností, ani společenské či zákonem chráněné zájmy dosud žijících osob.

Výroční zprávu akreditovaného Archivu Liberty Ostrava a.s. za rok 2023

Kontakty

Adresa archivu
Akreditovaný archiv Liberty Ostrava a.s.
Lešetínská 40
719 00 Ostrava-Kunčice

Telefonní spojení
+420 595 687 435
+420 595 687 079

Kontakt e-mail

Studium v badatelně
po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě, v rozsahu obvyklé pracovní doby

 

Žádosti a badatelský řád
Žádost o nahlížení do archiválií PDF RTF
Badatelský řád PDF