Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland

Dotační projekty spolufinancované EU:


Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 (OPŽP)
Snížení fugitivních emisí homogenizační skládky sever PDF(1.84MB)
Snížení fugitivních emisí TZL na Středojemné válcovně závodu 14 AMO PDF(264.69kB)
Snížení fugitivních emisí TZL na odsunových cestách aglomerátu severní části Aglomerace AMO PDF(442.21kB)
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020 (OPPIK)
AM03 modernizace elektrostatických odlučovačů na aglomeraci sever PDF(76.61kB)
Energetické projekty AMO PDF(78.12kB)
Energetické projekty AMTPO PDF(78.13kB)
Nové vzduchové kompresory PDF(77.94kB)