Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Technika znamená budoucnost. Stejně jako ostatní zaměstnavatelé i my hledáme schopné inženýry,
konstruktéry a odborníky vzdělané v technických oborech. Na trhu je jich nedostatek, a proto se snažíme zájem o techniku vzbudit na všech úrovních vzdělávání.

Spolupráce se školami

V oblasti vzdělání se snažíme o zatraktivnění technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání, a to na všech vzdělávacích stupních.

Pro žáky základních škol každoročně připravujeme Týden otevřených dveří, který jim má za cíl ukázat, že technických oborů se není třeba bát. Středním školám také přispíváme na projekty, které pomáhají studentům získat praktické a manuální dovednosti. Zajišťujeme studentům bezplatné odborné praxe, ale i praktický odborný výcvik učňů, kteří u nás pod dohledem odborníků získávají po celý školní rok praktické dovednosti. S žáky i studenty se setkáváme také na exkurzích do našich provozů.

S Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava dlouhodobě spolupracujeme v oblasti vědy a výzkumu. Naši pozornost věnujeme projektům zaměřeným na ekologii, rozvoj nových technologií a zlepšování kvality výrobků. Každoročně oceňujeme deset nejlepších studentů a vybíráme nejlepší diplomové práce. Podporujeme také největší veletrh pracovních příležitostí v kraji na VŠB-TUO.

Výroba oceli pro širokou veřejnost

Ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice jsme v roce 2015 umístili stálou interaktivní expozici věnovanou výrobě oceli. Návštěvníci se zde krok za krokem dozví, jak se vyrábí železo, ze železa ocel a z oceli finální výrobek. Ten zde symbolizuje malá kávová lžička, kterou si absolventi výstavy mohou odnést domů na památku.

Ve spolupráci s Velkým světem techniky jsme zde připravili také zábavnou ukázkovou hodinu o výrobě železa a oceli, abychom mladé lidi motivovali ke studiu technických oborů.