Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 21 prosince, 2023
  • Tiskové zprávy

Pro LIBERTY Ostrava bylo vyhlášeno všeobecné moratorium

Ve prospěch společnosti LIBERTY Ostrava bylo dnes vyhlášeno všeobecné moratorium na „preventivní restrukturalizaci“ (dále jen „všeobecné moratorium“), které jí má poskytnout čas, aby mohla svůj optimalizační plán detailně prodiskutovat se svými věřiteli. To jí umožní být dlouhodobě úspěšná, což bude prospěšné pro zaměstnance i všechny její partnery.

Všeobecné moratorium se bude týkat všech věřitelů společnosti LIBERTY Ostrava a poskytne jim čas, aby mohli tomuto plánu porozumět a podpořili ho. Očekává se, že proces, který již byl zahájen předložením optimalizačního plánu věřitelům, povede postupem času k úplnému vypořádání všech věřitelů společnosti LIBERTY Ostrava. Všeobecné moratorium se týká pouze společnosti LIBERTY Ostrava. Ta je stále solventní a toto moratorium nebude mít dopad na běžný provoz huti ani na její zaměstnanost.

Podle optimalizačního plánu společnosti LIBERTY Ostrava má podnik nastavenou strategii, jak dosáhnout ziskovosti a schopnosti splácet závazky věřitelům. Její součástí je plánované znovu zprovoznění vysoké pece č. 3, zaměření se pouze na výrobu rentabilních produktů, hledání strategických partnerů pro koksárenské provozy a prodej nevyužitých pozemků a budov. Plán bude podporovat skupina LIBERTY Steel i mezinárodní tým odborníků, který pracuje v Ostravě spolu s místním vedení společnosti.

Poznámky

• Dne 29. listopadu bylo společnosti LIBERTY Ostrava uděleno individuální moratorium na „preventivní restrukturalizaci“ vůči jejímu hlavnímu dodavateli energií, aby se mohla pokusit zajistit energie za konkurenceschopnější ceny.
• Preventivní restrukturalizace má být konsensuální. Pravidla však umožňují, aby většina věřitelů přehlasovala nesouhlas jednoho věřitele nebo tak může učinit soud.
• Existuje několik podmínek, které musí společnost splnit, aby jí bylo moratorium uděleno, včetně těchto:

• společnost nesmí být v platební neschopnosti, ale její finanční situace musí být natolik vážná, že bez restrukturalizace se pravděpodobně stane insolventní;

• její ředitelé musí jednat v dobré víře, pokud jde o restrukturalizaci, životaschopnost podniku a jeho zprovoznění;

• Nyní, když společnost LIBERTY Ostrava obdržela rozhodnutí soudu, musí být během následujících třiceti dnů spuštěn tento proces a optimalizační plán by měl být poté do tří měsíců schválen většinou (75 %) věřitelů;

• Všeobecné moratorium se netýká žádných dalších výrobních společností skupiny LIBERTY Steel ani GFG Alliance. Tyto závody budou i nadále pokračovat ve svém běžném provozu.

 

Další informace:

Kateřina Zajíčková
Tisková mluvčí LIBERTY Ostrava
+420 725 650 585 Katerina.zajickova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace pro Evropu, GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 mil. tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a ropném a petrochemickém průmyslu.  Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek.  Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa.  Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

Skupina LIBERTY Steel plánuje v následujících osmi letech investovat do přeměny LIBERTY Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce surové oceli. Klíčová bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické pece.  Nové pece dodá na základě podepsané smlouvy společnost Danieli, přední světový výrobce strojů a průmyslových zařízení. Při slavnostním podpisu smlouvy uzavřela LIBERTY Ostrava také partnerství s ČEZ ESCO, jehož cílem je společně hledat a vyvíjet technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku, a zahájila činnost Nadace GFG v České republice.

Součástí transformace bude kromě modernizace ocelárny také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu oceli a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou.   Součástí investičního programu bude také výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů a také rozvoj GREENSTEEL Akademie, jejímž cílem je zvyšovat kvalifikace stávající pracovní síly a povzbudit zájem nových lidí o práci v ocelářství.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE Aluminum Group a energetickou SIMEC Energy Group, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost.  GFG Alliance působí ve 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat přes 20 miliard USD.

www.libertysteelgroup.com/cz/

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All