Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 4 prosince, 2023
  • Aktuality

Vyjádření LIBERTY Ostrava k individuálnímu moratoriu

Stejně jako mnoho dalších energeticky náročných společností v České republice se i společnost LIBERTY Ostrava v posledních několika letech potýkala s velkými provozními a finančními problémy, které ještě umocnily problémy evropského trhu s ocelí.

Pro zmírnění dopadů těchto problémů společnost již uskutečnila řadu významných opatření: uzavřela jednu ze tří koksárenských baterií, zahájila dočasný teplý útlum vysoké pece číslo tři, ukončila výrobu nerentabilních výrobků a zaměřila se na ziskové produkty, které umožňují válcovnám zvýšit objem výroby a ziskovost.

Společnost rovněž dosáhla významného pokroku v oblasti optimalizačního plánu, jehož součástí je opětovné spuštění vysoké pece č. 3 a zvýšení výroby společnosti. Cílem je zajistit, aby naše společnost byla dlouhodobě úspěšná a byla přínosem pro všechny zainteresované strany.

Aby naše společnost mohla tento plán dokončit a realizovat, bylo jí soudem schváleno individuální moratorium, které znamená dočasné poskytnutí ochrany před dodavatelem energií. Moratorium je institutem zákona č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci, který je účinný od 23. září 2023 (Aktuality – Portál justice) a který umožňuje společnostem nacházejícím se v dočasných finančních potížích provést restrukturalizaci provozuschopného podniku, a to zcela mimo rámec insolvenčního řízení. Nová pravidla „preventivní restrukturalizace“ jsou transpozicí evropské směrnice 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci z června 2019 do českého právního systému. Cílem tohoto individuálního moratoria je umožnit společnosti LIBERTY Ostrava vyjednat podmínky nákupu energií za běžné tržní ceny.

Důraz na zajištění běžných tržních sazeb je dán tím, že od července 2019, kdy došlo k akvizici podniku, vzrostly náklady firmy na energie v přepočtu na tunu oceli o 340 %. To znamená, že její průměrné přímé náklady na energie nyní tvoří 16 % variabilních nákladů na tunu oceli, přičemž v roce 2019 činily 8 %, což v kombinaci s dalšími nárůsty vstupních nákladů a vysokou inflací znamená, že pro společnost LIBERTY Ostrava je téměř nemožné vyrábět ocel za cenu, která by jí umožnila efektivně konkurovat výrobcům ze zahraničí. 

Proces optimalizace bude i nadále řídit vrcholový manažer skupiny GFG Theuns Victor, podporovaný výkonným ředitelem Pavlem Šedivým, vedením společnosti LIBERTY Ostrava a také řadou odborníků ze skupiny LIBERTY. Společnost bude i nadále vyplácet mzdy, poskytovat zaměstnanců benefity a zajišťovat vysokou úroveň služeb pro své zákazníky.

Moratorium se týká pouze dodavatele energií a společnosti LIBERTY Ostrava. Toto moratorium nemá vliv na každodenní provoz společnosti a nebude mít dopad na ostatní věřitele, zaměstnance huti nebo na místní partnery.

Latest News

View All