Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 16 dubna, 2024
  • Tiskové zprávy

Restrukturalizační plán LIBERTY Ostrava byl schválen valnou většinou věřitelů

Věřitelé společnosti LIBERTY Ostrava schválili restrukturalizační plán, pro který hlasovalo více než 90 % věřitelů, a překonali tak 75% hranici požadovanou v rámci preventivní restrukturalizace.

Tento výsledek je vítanou zprávou pro mnoho podniků a pro desítky tisíc lidí, kteří na ostravské huti závisí, ať už přímo, nebo prostřednictvím dodavatelského řetězce.

Schválení plánu je pro náš podnik, který již znovu zprovoznil velkou část svých válcovacích tratí, dalším pozitivním impulsem. V práci je více než 1 700 zaměstnanců a roste počet zakázek. LIBERTY Ostrava pokračuje v plánech na opětovné spuštění vysoké pece a zvyšuje výrobu ve svých závodech.

Skupina LIBERTY Steel, která je mateřskou společností LIBERTY Ostravy, tento plán podporuje spolu s dalšími společnostmi skupiny. Od prosince 2023 ostravské huti skupina poskytla přibližně 35 milionů eur. Skupina se zároveň zavazuje v průběhu restrukturalizačního plánu poskytovat LIBERTY Ostrava další finanční podporu.

Společnost LIBERTY vždy postupovala v souladu s českými zákony a věří, že budou všechny dotčené strany postupovat stejně.

Theuns Victor, generální ředitel společnosti LIBERTY Steel pro prvovýrobu v Evropě, k souhlasnému stanovisku věřitelů uvedl:

„Jsme nesmírně vděční za podporu našich věřitelů, kteří valnou většinou hlasů podpořili náš restrukturalizační plán. Cílem našeho plánu je, aby byl podnik opět profitabilní, došlo k uhrazení pohledávek našich nesporných věřitelů a aby se ostravská huť dostala z finančního tlaku společnosti TAMEH Czech. Restrukturalizační plán se může opřít o plnou podporu skupiny LIBERTY Steel a jejího akcionáře a společnosti skupiny budou ostravské huti i nadále poskytovat významnou finanční pomoc.“

Ajay Aggarwal, prezident skupiny LIBERTY Steel pro Evropu, k potřebě konstruktivního jednání se všemi zúčastněnými stranami uvedl:

„Čeká nás spousta práce, abychom tento plán dokázali realizovat v náročných tržních podmínkách, které ovlivňují celý evropský ocelářský průmysl.

Ocelářství je strategickým odvětvím, které zaměstnává desítky tisíc lidí přímo i prostřednictvím dodavatelského řetězce. Proto je nezbytné, abychom na realizaci tohoto plánu spolupracovali se všemi stranami. Jsme i nadále otevřeni konstruktivnímu dialogu o tom, jak může vláda podpořit náš plán a ochránit tuto životně důležitou součást průmyslové základny České republiky.“

 

Další informace:

Kateřina Zajíčková
Ředitelka pro komunikaci a vnější vztahy LIBERTY Ostrava
+420 725 650 585 Katerina.zajickova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Ředitel komunikace pro Evropu, GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 mil. tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a ropném a petrochemickém průmyslu.  Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek.  Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa.  Spolu s dceřinými společnostmi má 5 200 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

Skupina LIBERTY Steel je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel, hliníkářskou ALVANCE Aluminum a energetickou SIMEC Energy, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost.  GFG Alliance působí ve 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat přes 20 miliard USD.

www.libertysteelgroup.com/cz/

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All