Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 23 července, 2020
  • Tiskové zprávy

Realizaci programu uhlíkové neutrality v GFG Alliance povede nově Roland Junck

Skupina GFG Alliance, lídr udržitelného průmyslu, jmenovala Rolanda Juncka novým ředitelem programu CN30, který bude zodpovídat za plnění cíle skupiny GFG stát se do roku 2030 uhlíkově neutrální.

V této pozici, která doplňuje stávající funkce Rolanda Juncka jakožto prezidenta LIBERTY Steel Group Europe & UK, bude koordinovat strategii CN30 a činnosti skupiny GFG Alliance v oblasti výzkumu a vývoje, technologií, partnerství, obchodu, dodavatelského řetězce a veřejné politiky.

Sanjeev Gupta, výkonný předseda GFG Alliance uvedl: „CN30 skupiny GFG Alliance je nejambicioznějším programem celého odvětví, který pomocí vyspělých nízkouhlíkových technologií zcela změní naše průmyslové podniky. Jeho úspěch závisí na dlouhodobém strategickém uvažování, společném přístupu napříč všemi našimi podniky po celém světě a spolupráci s našimi partnery. Díky svým bohatým zkušenostem z výroby a nadšení pro naše strategie GREENSTEEL a GREENALUMINIUM je Roland Junck pro tuto pozici ideální, zvláště nyní, kdy se od plánování posouváme k realizaci, abychom vytvořili skutečně udržitelnou budoucnost pro naše podniky i komunity, ve kterých působíme.

Klíčovým pilířem programu CN30 je naše strategie GREENSTEEL, jejímž cílem je transformace ocelářství pomocí zvýšeného využívání recyklace oceli v elektrických obloukových pecích, využívání nízkouhlíkových a obnovitelných zdrojů v průmyslových procesech a náhrady koksovatelného uhlí vodíkem pro přímou redukci železné rudy, abychom z výroby oceli odstranili emise CO2.

V průběhu devíti měsíců od chvíle, kdy se skupina GFG Alliance zavázala stát se do roku 2030 uhlíkově neutrální, jsme v rámci strategie GRENSTEEL dosáhli významného posunu.

Minulý měsíc oznámila GFG velké investice do nových zařízení v australském závodě Whyalla a v rumunském Galati, kde s místními partnery a rumunským ministerstvem hospodářství, energetiky a obchodu podepsala Memorandum o porozumění na podporu realizace těchto investic. Tyto investice nahradí zastaralé zařízení moderními nízkouhlíkovými technologiemi, které jsou schopny do svých procesů rychle zařadit ekologický vodík, jakmile bude dostupný v průmyslovém měřítku a jeho použití bude ekonomické.

Podobné transformační plány se budou týkat i prvovýroby v Ostravě včetně instalace první hybridní technologie v Evropě, která umožní tomuto podniku využívat vyšší objem místního ocelového šrotu a snížit svou závislost na dovážených surovinách, což povede k poklesu emisí CO2 a spojením výroby oceli ze surového železa s technologií elektrické obloukové pece umožní větší flexibilitu. Náš podnik ve Velké Británii, který vyrábí ocel recyklací šrotu, oznámil plány na zdvojnásobení ekologické výroby oceli v elektrické obloukové peci v Rotherhamu, aby mohl vyrábět ekologické stavební výrobky pro vnitrostátní infrastrukturu. S přední hutní dodavatelskou firmou Danielli také spolupracuje na vývoji nízkouhlíkové výroby ve Velké Británii.

V rámci strategie GREENALUMINIUM jsou hliníkárny ALVANCE poháněny z nízkouhlíkových zdrojů – hydroelektrárnou ve skotském Lochaberu a jadernou elektrárnou ve francouzském Dunkirk. Vlastnosti
hliníku jakožto ekologického kovu používaného pro stroje a automobilový průmysl se tím ještě více umocňují. Skupina GFG Alliance se společně se svými průmyslovými partnery aktivně podílí na
výzkumu v oblasti průlomových technologií a na vytváření tržních podmínek pro ekologicky vyrobený hliník.

I přes současnou koronavirovou krizi stále probíhá realizace řady projektů z energetické divize SIMEC Energy v oblasti solární a větrné energie a energie vyráběné recyklací odpadu. Po dokončení budou tyto technologie zdrojem obnovitelné a nízkouhlíkové energie, čímž pomohou snížit emise z průmyslových procesů skupiny GFG Alliance, protože nahradí vysoce uhlíková paliva jako je uhlí a plyn. Obnovitelné zdroje energie divize SIMEC vytvářejí příležitost pro ekologickou výrobu oceli pomocí vodíku, což je dokladem síly modelu skupiny GFG Alliance, který spojuje kovodělný průmysl s energetickým.

O programu CN30
Program CN30 skupiny GFG Alliance – https://www.gfgalliance.com/cn30/ zavádí napříč svými třemi klíčovými průmyslovými divizemi, LIBERTY Steel, ALVANCE Aluminium a SIMEC Energy, nízkouhlíkové technologie, jako je výroba oceli pomocí vodíku, recyklace kovů, úspora energií a obnovitelné energie, aby se do roku 2030 stala uhlíkově neutrální a vytvořila flexibilnější a konkurenceschopnější provozy.

O GFG Alliance
Globálního uskupení podniků GFG Alliance patří rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC Energy. Sídlí v Londýně a působí v 10 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši 20 miliard USD. GFG Alliance je čelným představitelem udržitelného průmyslu s misí dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality.

www.gfgalliance.com


ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

LIBERTY Ostrava a.s.
Barbora Černá Dvořáková
tisková mluvčí a vedoucí komunikace
T +420 595 683 390
M +420 606 774 346
barbora.cerna-dvorakova@libertysteelgroup.com

 

Latest News

View All