Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 29 prosince, 2021
  • Tiskové zprávy

Ostravská huť má čerstvě sedmdesát

Na den přesně 31. prosince to bude 70 let, kdy byla sepsáním zakládací listiny založena tehdejší Nová Huť Klementa Gottwalda, současná LIBERTY Ostrava. První vysoká pec v podniku, který se postupně začal budovat v lokalitě Ostravy – Kunčic jako součást Vítkovických železáren už od II. světové války, se zapalovala den poté, 1. ledna 1952 za účasti tehdejšího předsedy vlády Antonína Zápotockého. 

Kulaté výročí založení huti letos společnost LIBERTY Ostrava, přední výrobce oceli v České republice, připomněla několika počiny; její zaměstnanci i s rodinami se setkali na oslavě na Slezskoostravském hradě, podnik vydal knihu s hutnickým slangem, upozornil v médiích a na svých sociálních sítích na zajímavosti ze své historie a na stopy, které zanechává i mimo svůj areál či výrobní obor, a nechal nahrát znovuobjevenou znělku, kterou pro huť složil Václav Trojan. 

Kulaté výročí je vždy příležitostí vrátit se k historickým okamžikům. Ostravská huť a její lidé, kteří zde žili a pracovali v průběhu 70 let, se stali neodmyslitelnou součástí regionu, historicky spjatého s hutnictvím. Těším se, že nyní budeme s našimi zaměstnanci a zaměstnankyněmi společně pracovat na transformaci LIBERTY Ostrava v předního výrobce zelené oceli, který se stane příkladem na cestě k úplné udržitelnosti ve výrobě oceli. Tím huti a lidem, kteří zde pracují a budou pracovat, zajistíme budoucnost na dalších nejméně 70 let,” řekl Paramjit Kahlon, generální ředitel pro hutě a integrovanou těžbu ve skupině LIBERTY Steel. 

Hlavní milníky:

40. léta 20. století – budování huti jakou součásti Vítkovických železáren
31. 12. 1951 – zakládací listina Nové huti Klementa Gottwalda
1. 1. 1952 – zapálení 1. vysoké pece
70. léta 20. století – modernizace ocelárny, stavba tandemových pecí
80. léta 20. století – stavba středojemné válcovny
90. léta 20. století – zásadní modernizace technologií, výstavba kontilití a minihutě pro ploché výrobky
2003 – privatizace hutě a převzetí skupinou Lakšmího Mittala
2011 – odprášení aglomerace
2015 – zásadní ekologizace huti, instalace tkaninových filtrů
2019 – změna vlastníka a názvu na LIBERTY Ostrava

NÝTOVÁNÍ RUDNÉHO JEŘÁBU MONTÉŘI 1951
1952 Zápotocký, předseda vlády u zapálení VP1 PRVNÍ OCEL ZE S-M 400t PECE 15.12.1958

Další informace:

Barbora Černá Dvořáková
vedoucí komunikace LIBERTY Ostrava
+420 606 774 346 barbora.cerna- dvorakova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace – Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD. GFG Alliance je lídr udržitelného průmyslu s cílem stát se uhlíkově neutrální do roku 2030 (strategie CN30).

libertysteelgroup.com/cz

www.LIBERTYsteelgroup.com

www.gfgalliance.com

 

Liberty Steel Group

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All