Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland
  • 8 března, 2021
  • Tiskové zprávy

Ostravská huť LIBERTY zaměstnává přes 700 žen, které díky moderním technologiím pracují i v nejnáročnějších provozech

Každý osmý pracovník v huti LIBERTY Ostrava je žena. Ty dnes boří mýty o těžkém průmyslu a o tom, co se v minulosti bralo jako tradičně mužská práce. Už dávno nezastávají jen pracovní pozice v administrativě či laboratořích, ale stále více se uplatňují i v těch nejnáročnějších provozech, jakými jsou třeba ocelárna nebo koksovna. Svou roli hraje také rozvoj moderních technologií, které jinak fyzicky náročnou práci více zpřístupní. Ocelářství tím získává na atraktivitě a stává se stále zajímavějším místem pro budování kariéry i pro ženy.

Ženy jsou nedílnou součástí naší huti odjakživa a my si jejich práce velmi vážíme. K Mezinárodnímu dni žen jsme proto pro naše kolegyně přichystali dárek na důkaz toho, že si tak nějak lidsky uvědomujeme, že skloubit pracovní povinnosti s péčí o rodinu, si zaslouží ocenit. Za současných okolností snad ještě více než kdy jindy,“ říká Václav Habura, člen představenstva LIBERTY Ostrava.

V LIBERTY Ostrava aktuálně pracuje 5 840 zaměstnanců, z toho 725 žen. Díky postupné modernizaci a automatizaci výrobních procesů ženy působí i přímo ve výrobě, kde jsou zastoupeny ve všech provozech. Uplatňují se například jako jeřábnice, železničářky, ale také jako koksařky, valcířky kovů, elektrikářky, zámečnice, soustružnice kovů i strojnice energetických zařízení nebo jsou součástí místního hasičského sboru.

Práce strojvedoucí – železničářky je zajímavá a rozmanitá,“ popisuje své povolání Ivona Krejčí ze závodu Doprava, která je historicky první ženou zastávající tuto profesi v huti. „Během dvanáctihodinové směny mám za úkol co nejlépe plnit požadavky výroby, proto jsem v neustálém kontaktu s četařem a výpravčím. Při jízdách a obzvláště při posunech musíme být neustále ostražití, aby nedošlo k žádné nehodě. Proto je fajn, že mám kolem sebe kolegy, s kterými si vzájemně důvěřujeme a můžeme se jeden na druhého spolehnout. Jsem moc ráda, že mohu v huti dělat to, co mě baví.“

Huť se snaží podporovat ženy v lepším sladění pracovního a osobního života a posílit jejich ambice aspirovat na vyšší pozice. Nabízí proto ženám různé rozvojové programy, jejichž součástí je například mentoring, koučink a kurzy měkkých dovedností. Dlouhodobě podporuje i zapojení žen na rodičovské dovolené do pracovního procesu. Umožňuje jim spolupracovat na projektech například prostřednictvím práce z domu a po celou dobu jim dává možnost se dále rozvíjet a vzdělávat, aby po skončení rodičovské dovolené mohly plynule navázat na pracovní proces.


Další informace:

Barbora Černá Dvořáková
Vedoucí komunikace LIBERTY Ostrava
+420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace – Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD.

libertysteelgroup.com/cz/

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com


Liberty Steel Group

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All