Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland
  • 15 prosince, 2020
  • Tiskové zprávy

Ostravská huť LIBERTY se s odbory dohodla na zvýšení mezd o 2,4 %

Vedení společnosti LIBERTY Ostrava a odborové organizace se dohodly na dodatku ke kolektivní smlouvě na rok 2021. I přes nepříznivou situaci byl dohodnut nárůst mezd o 2,4 % od dubna 2021 a jednorázová odměna ve výši 7500 korun na zaměstnance, která bude vyplacena nyní v prosinci. V platnosti dále zůstává veškerý systém odměn a benefitů. Kolektivní vyjednávání bylo zahájeno 19. listopadu a dohody bylo dosaženo po 4 kolech intenzivního vyjednávání.

Na tomto balíčku jsme se dohodli i přes tíživé okolnosti, kdy naše odvětví významně zasáhla koronavirová krize a propad poptávky o polovinu, v důsledku čehož jsme byli nuceni dočasně odstavit jednu vysokou pec a část zaměstnanců zůstávala doma z důvodu překážek na straně zaměstnavatele. To je důkazem, že vedení LIBERTY Ostrava si cení nasazení zaměstnanců a uvědomuje si náročnost práce ve ztížených podmínkách,“ uvedl k dohodě Jakub Juříček, ředitel pro personální záležitosti v LIBERTY Ostrava.

Kromě odměn za splnění hospodářského plánu mají zaměstnanci LIBERTY Ostrava mimo jiné nárok na týden dovolené navíc, příspěvky na penzijní a životní pojištění až 1800 Kč měsíčně, zvláštní odměny při pracovních výročích, narození nebo osvojení dítěte, na zdravotní pobyty dětí a při odchodu do důchodu. Nechybí rekondiční lázeňské pobyty a zdravotní programy, finanční výpomoc v těžkých životních situacích či bezúročné půjčky na bydlení. Firma zároveň přispívá na závodní stravování a na sportovní a kulturní vyžití zaměstnanců i jejich dětí.

Je pravděpodobné, že máme před sebou další náročný rok, neboť nelze čekávat, že dopad koronaviru na evropské ocelářství jen tak náhle zmizí. To, že se nám i za těchto nelehkých podmínek podařilo dosáhnout dohody v tak krátkém čase, svědčí o tom, že vedení huti i odborům jde o stejnou věc. To nám všem umožní soustředit se na plnění nastavených výrobních a finančních cílů a společně pracovat na uskutečňování plánovaných investic, které zlepší flexibilitu a konkurenceschopnost huti, aby se mohla stát předním výrobcem oceli ve střední Evropě s čistou výrobou a kvalitními produkty,“ dodal Juříček.

Ostravská huť spolu s dceřinými společnostmi zaměstnává přibližně 6 000 lidí. Průměrný měsíční výdělek v roce 2019 (bez započtení platů managementu) činil 38 680 korun.

Další informace:

Barbora Černá Dvořáková
Vedoucí komunikace LIBERTY Ostrava
+420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace
– Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny Liberty Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 10 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši 20 miliard USD.

www.libertyostrava.cz

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com


Liberty Steel Group

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All