Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 21 srpna, 2019
  • Tiskové zprávy

Hospodářské výsledky ArcelorMittal Ostrava (nyní Liberty Ostrava) za rok 2018

Ostrava 21. srpna 2019 – Huť Liberty Ostrava, která má od 1. 7. 2019 nového majitele, dosáhla v roce 2018, ještě pod hlavičkou skupiny ArcelorMittal, čistého zisku ve výši 4,1 miliardy korun, což je ve srovnání s minulým obdobím nárůst o 946 milionů korun, který je pozitivně ovlivněn zejména provozní oblastí. V provozní oblasti byl dosažen zisk 726 milionů korun a ve finanční oblasti zisk 3,6 miliardy korun v důsledku převodu obchodního podílu ve společnosti TAMEH Holding jedinému akcionáři ArcelorMittal S.A.

V roce 2018 byl dosažen zisk v provozní oblasti ve výši 726 milionů korun, což je o 3,3 miliardy korun více než v období 2017, ve kterém byla dosažena provozní ztráta ve výši 2,6 miliardy korun. Lepší provozní výsledek oproti období 2017 byl dosažen zejména vyšší výrobou, kterou na rozdíl od roku 2017 neovlivnily nutné technologické opravy (2,2 milionu tun v roce 2018 oproti 1,8 milionu tun v roce 2017), a vyššími maržemi v důsledku příznivé situace na trhu s ocelí v 1. pololetí roku. V roce 2018 vyrobila ostravská huť 2,2 milionu tun tekuté oceli, 1,1 milionu tun mokrého koksu a 1,9 milionu tun surového železa.

Finanční výsledek za rok 2018 byl ve výši 3,6 miliardy korun v důsledku převodu obchodního podílu ve společnosti TAMEH Holding jedinému akcionáři ArcelorMittal S.A. Finanční výsledek je o 1,7 miliardy korun nižší než v roce 2017, kdy byl pozitivně ovlivněn vyššími finančními výnosy plynoucími z prodeje podílů v dceřiných společnostech ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a ArcelorMittal Tubular Products Karviná.

V nedávné době huť Liberty Ostrava oznámila snížení výroby o 20 % z důvodu rostoucích cen surovin v kombinaci s nepříznivou situací na trhu způsobenou neférovými dovozy oceli ze třetích zemí, které už tvoří čtvrtinu celkové spotřeby oceli v EU. Tato situace přímo ohrožuje evropské ocelářství, tradiční průmyslový obor, který jen v České republice zaměstnává téměř 18 000 lidí, což je 6. nejvyšší počet v EU. K 1.7. 2019 navíc EU, navzdory již tak složité situaci na trhu a oslabujícím ekonomikám EU, oznámila další navýšení kvót pro dovoz oceli, a to po 5% zvýšení v únoru tohoto roku.

Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli. V současnosti vyrábí ročně 2,2 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6300 zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek v roce 2018 činil 39 180 korun. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny Liberty Steel, globální ocelářské a těžební společnosti s 30 000 zaměstnanci ve více než 200 lokalitách na 6 kontinentech s roční výrobní kapacitou 18 milionů tun hotové oceli. Je součástí globálního uskupení GFG Alliance.


Liberty Ostrava a.s.
Vratimovská 689/117
719 00
Ostrava – Kunčice
Česká republika / Czech Republic


ikona  Tisková zpráva ve formátu .pdf

Liberty Ostrava a.s.
Barbora Černá Dvořáková
tisková mluvčí a vedoucí komunikace
T +420 595 683 390
M +420 606 774 346
barbora.cerna-dvorakova@libertysteelgroup.com

 

Latest News

View All