Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 23 června, 2023
  • Tiskové zprávy

GFG Foundation Czech republic rozjíždí svůj první pilotní studentský program

Partnerství mezi GFG Foundation Czech Republic, LIBERTY Ostrava a Střední školou elektrotechnickou v Ostravě bylo definitivně stvrzeno podpisem smlouvy o spolupráci. Společně teď začnou s výběrem až 30 studentů v oboru elektrikář pro svůj pilotní studentský program, který se rozběhne hned po letních prázdninách. 

GFG Foundation je mezinárodní nadace, kterou v roce 2017 založili ve Spojeném království Nicola a Sanjeev Gupta. Za šest let svého fungování se nadace rozšířila do dalších tří zemí včetně České republiky a podpořila už více než 7700 studentů. Má své jasné a konkrétní cíle a do detailu propracované programy. Ty pomáhají mladým lidem s rozvojem jejich dovedností, a to zejména v oborech strojírenského a kovodělného průmyslu, v odvětví obnovitelných energií, ale také s jejich osobnostním rozvojem, čímž posilují  jejich vyhlídky na získání budoucího zaměstnání.

„Technické vzdělávání a s tím spojenou kariéru v průmyslu si pro svá studia vybírá stále méně mladých studentů. Cílem GFG Foundation je ten trend zastavit a přilákat k průmyslu mladou generaci. Nadace chce mladé inspirovat, motivovat je, aby mohli plně využít svůj životní a pracovní potenciál. Proto mám ohromnou radost z partnerství se Střední školou elektrotechnickou v Ostravě, kde si v našem studijním programu vychováme celou jednu třídu elektrikářů. Investice do budoucích generací je podstatou naší nadace, která se zaměřuje na vzdělávání a podporu mladých lidí v komunitách, ve kterých máme významné obchodní zastoupení,“ říká globální generální ředitelka GFG Foundation Georgina Crumpton.

„V tuto chvíli jsme s GFG Foundation domluvení, že vznikne jedna třída, ale já věřím, že zájem bude mnohem větší. Je to skvělý projekt, ve kterém vidím velký potenciál a jsem moc rád, že naše dlouholetá spolupráce s Liberty Ostrava tím dostává zcela novou dimenzi a impuls,“ doplňuje Tomáš Führer, ředitel školy Střední školy elektrotechnické v Ostravě.

V České republice se tak rozjíždí úvodní fáze pilotního studentského programu a v plánu je přilákat v následujících letních měsících do jedné třídy až 30 studentů. Pro začátek byl vybrán obor elektrikář, a to hlavně kvůli podpoře nových hybridních pecí v LIBERTY Ostrava.

Studenti se pod dohledem mentorů z LIBERTY Ostrava seznámí s průmyslovou výrobou a absolvují workshopy zaměřené na jejich osobnostní rozvoj i vybrané mimoškolní aktivity. Nadace hradí kompletně všechny náklady spojené se studiem.

Podobný program se za podpory nadace GFG Foundation rozběhl už před rokem v rumunském Galati. Dvacet studentů v oboru elektrikář tam nastoupilo do tříletého programu duálního vzdělávání na střední škole Paula Dimo.

„Od prvního do třetího ročníku se budeme snažit studenty vzdělávat nejen v technických a odborných dovednostech, ale rozvíjet i jejich osobnost, týmovou spolupráci a pomáhat jim s přípravou na skutečný život,“ vysvětluje Denisa Sedláčková, zodpovědná v LIBERTY Ostrava za nábor nových zaměstnanců.

LIBERTY Ostrava věří, že studenty může zaujmout i směr, kterým se společnost v posledních letech vydala. „Myslím si, že jsme aktuálně lídry našeho odvětví ve snaze, aby naše planeta byla čistší a zelenější místo. Naší strategií CN30 je snížit emise CO2 na tunu oceli o 95 %  do roku 2030 díky výstavbě hybridních elektrických pecí a doufáme, že mladí studenti nám pomůžou tuto ambici naplnit,“ říká Pavel Šedivý, výkonný ředitel LIBERTY Ostrava.

Další informace:

Andrej Čírtek
Tiskový mluvčí LIBERTY Ostrava
+420 602 494 208 andrej.cirtek@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace – Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 mil. tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a ropném a petrochemickém průmyslu.  Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek.  Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa.  Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

Skupina LIBERTY Steel plánuje v následujících osmi letech investovat do přeměny LIBERTY Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce surové oceli. 8,6 miliardy korun.  Klíčovým prvkem programu dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické pece a výstavba nové linky ZVN.  Nové pece dodá na základě podepsané smlouvy společnost Danieli, přední světový výrobce strojů a průmyslových zařízení. Při slavnostním podpisu smlouvy uzavřela LIBERTY Ostrava také partnerství s ČEZ ESCO, jehož cílem je společně hledat a vyvíjet technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku, a zahájila činnost Nadace GFG v České republice.

Součástí transformace bude kromě modernizace ocelárny také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu oceli a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou.   Součástí investičního programu bude také výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů a také rozvoj GREENSTEEL Akademie, jejímž cílem je zvyšovat kvalifikace stávající pracovní síly a povzbudit zájem nových lidí o práci v ocelářství.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE Aluminum Group a energetickou SIMEC Energy Group, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost.  GFG Alliance působí ve 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat přes 20 miliard USD.

www.libertysteelgroup.com/cz/

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All