Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland
  • 26 listopadu, 2020
  • Tiskové zprávy

Charita, které vyhořela chráněná dílna, našla útočiště v LIBERTY Ostrava

Charita, které vyhořela chráněná dílna, našla útočiště v LIBERTY Ostrava Ostravská huť poskytla azyl zaměstnancům chráněné dílny Charity Hrabyně, jejíž prostory v Koblově zničil požár. Díky pohotové pomoci se podařilo provoz chráněných dílen obnovit. Prostory v huti poslouží pracovníkům do doby, než se dílny podaří opravit.

Pro dvanáctičlenný tým dílny, který zde kompletoval hračky českého výrobce, rozebíral a třídil elektroodpad, by zastavení chodu výroby znamenalo ztrátu práce. Pro dočasné fungování chráněných dílen hledala nezisková organizace na dobu přibližně šesti měsíců náhradní prostor s bezbariérovým přístupem, kde by mohla v činnosti pokračovat a během toho svou původní dílnu opravit.

V LIBERTY Ostrava zachytili zaměstnanci volání o pomoc na sociálních sítích. „Když jsme viděli výzvu, moc dlouho jsme se nerozmýšleli a našli řešení. Budova u hlavní brány huti byla prázdná, tak aspoň našla smysluplné využití,“ řekl Jakub Juříček, personální ředitel LIBERTY Ostrava. V náhradním prostoru v huti nyní pracuje celkem osm lidí, kteří bydlí nedaleko.

Prostor, který nám LIBERTY Ostrava poskytla, předčil naše očekávání. Měli jsme obavu, že něco bezbariérového a zároveň přístupného tak rychle nenajdeme, což by znamenalo propuštění zaměstnanců,“ reagoval při otevření dílny v huti František Horsák, ředitel Charity Hrabyně.

Chod chráněných dílen musí být přizpůsoben zdravotnímu stavu zaměstnanců s ohledem na jejich možnosti, dovednosti a zdravotní omezení. Dílny dávají šanci zdravotně znevýhodněným lidem zapojit se do pracovního procesu a také je motivují k hledání pracovního uplatnění i mimo chráněné prostředí.


Další informace:

Barbora Černá Dvořáková
Vedoucí komunikace LIBERTY Ostrava
+420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@libertysteelgroup.com

 

Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace
– Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

 

LIBERTY Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 10 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši 20 miliard USD.

www.libertyostrava.cz

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com


Liberty Steel Group

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

 

Latest News

View All