Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Opravy elektromotorů

Opravy a servis provádíme pro všechny druhy a provedení elektrických strojů – střídavých i stejnosměrných, točivých synchronních a asynchronních, s kotvou nakrátko a kroužkovou, stejnosměrné a vysokonapěťové. Dále opravy strojů netočivých – tlumivek a břemenových elektromagnetů.

Dále nabízíme převíjení, měření elektrických strojů včetně točivých zkoušek, elektrické zkoušky ochranných pomůcek, provozní diagnostiku, vypalování vinutí a dynamické vyvažování.

Naše společnost je od roku 2012 certifikovaným servisním střediskem společnosti SIEMENS s proškoleným servisním týmem.

Svářečská škola

Svářečská škola nabízí kurzy k získání, rozšíření, případně k prodloužení platnosti kvalifikace svářečský dělník, svářeč a svářeč se zkouškou dle ČSN EN 287-1.

Kurzy nabízíme pro technologie 111(E), 135(M), 141(T) a 311(G). Základní, doplňkové a zaškolovací kurzy, včetně možností získání certifikace dle ČSN EN 287 na koutové svary.

Dále doškolení a přezkoušení svářečů z bezpečnostních ustanovení dle ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650, kurzy svářečů dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606 – 2 (rozšíření a prodloužení platnosti certifikátu), ČSN EN 1418 a kurzy dle DIN (RW TÜV), API, přípravné kurzy pro tvrdé pájení dle ČSN EN 13 133 a kurzy pro vyšší svářečský personál – „Evropský svářečský praktik (EWP) ve spolupráci s Českým svářečským ústavem s.r.o.

 • kurzy pro kvalifikaci „svářečský dělník“ provádíme v délce jednoho týdne
 • základní kurzy provádíme v délce čtyř týdnů, doplňkové kurzy v délce tří týdnů
 • přípravné kurzy pro získání zkoušky svářeče dle ČSN EN 287-1 provádíme v délce tří týdnů, v případě prodloužení platnosti zkoušky (nebo rozšíření) v délce jednoho týdne.

Výrobní a opravárenské možnosti

Servis provádíme pro všechny druhy a provedení elektrických strojů točivých, tuzemské i zahraniční výroby – zejména SIEMENS, ABB, ANSALDO, SCHORCH.

Středisko má vyvinutý vlastní elektroizolační systém v tepelné třídě F, který je prověřený provozem elektrických strojů v náročném prostředí akciové společnosti Liberty Ostrava. Tento je aplikován na všechny, u nás opravované elektrické stroje, s výjimkou VN elektrických strojů točivých, kde používáme prověřenou technologii RESIN REACH.

Servis točivých elektrických strojů:

 • převíjení
 • mechanické opravy
 • navíječská revize (i v místě zařízení)
 • měření na elektrických strojích (včetně točivých zkoušek – zátěžové zkoušky do 300kW)
 • dynamické vyvažování rotorů el. strojů, oběžných kol, čerpadel, ventilátorů, turbín atd. (do hmotnosti 7 500 kg, rozpětí 5 600 mm, max. vyvažovací průměr 2 700 mm, max. vyvažovací otáčky 3 600 ot./min.)
 • montáže elektrických strojů v provozech (s využitím laserové techniky při ustavování základových rámů a spojek elektromotorů)
 • provozní diagnostická měření (vibrodiagnostika, termodiagnostika či měření izolačních stavů)
 • při komplexních požadavcích zajišťujeme i transport

Výrobní a opravárenské zařízení

Z celého množství modernizovaného zařízení sloužícího v našem středisku zmiňme alespoň navíjecí stroje firem MICAFIL a STOLLBERG, vypékací lis MICAMATION pro VN cívky do 7 m, rozpínací zařízení ROTARY pro cívky do délky 3,8 m a šířky 2,1 m, vakuotlakou impregnační stanici, dynamickou vyvažovačku SCHENCK, VN tester vinutí BAKER, mobilní olejovou filtrační stanici ALTMAN, automatizované sušící a vytvrzovací pece, mycí boxy s uzavřeným okruhem, vysokotlaké čištění mechanických dílů, ekologickou vypalovací pec STRUNZ atd.

Servis netočivých elektrických strojů:

 • tlumivky
 • břemenové elektromagnety
 • statické a rotační svářovací agregáty
Výkonový rozsah: 1 kW – 10 000 kW, stroje střídavé do 6 kV
Výkonový rozsah: 1 kW – 5 000 kW, stroje stejnosměrné do 6 kV
Izolační systém: REMICA – tepelná třída "F" (po dohodě možno rovněž "H")
Impregnace: VPI (vakuotlaká)

Ing. Josef Řičica

t: +420 59 568 3411

m: +420 724 777 431

Naše další služby