Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Ekologické zpracování odpadních materiálů s obsahem železa

V rámci činností uvedených ve výpisu z Obchodního rejstříku Vám nabízíme služby společnosti Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o. při nakládání s odpady. Nabízíme Vám ekologickou likvidaci odpadních materiálů s obsahem železa, které jsou v souladu se zákonem o odpadech klasifikovány jako ostatní nebo nebezpečné odpady. Jedná se o tyto druhy:

  • 10 02 10 – Okuje z válcování znečištěné škodlivinami
  • 10 02 11 – Odpady z čištění chladicí vody, obsahující ropné látky

Oba dva druhy odpadů od Vás odkoupíme a za úplatu provedeme v našem zařízení nízkoteplotní desorpce jejich úpravu pro další hutní zpracování.

Základní informace o této technologii úpravy výše uvedených odpadů naleznete na internetové stránce společnosti Liberty Ostrava a.s. v části týkající se ekologie.

Bližší technické informace (kvalitativní charakteristika odpadů, limitující parametry, nutné průvodní doklady, způsoby dopravy apod.) získáte ve společnosti Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o., středisko 26 – Úpravna okují.

Kontaktujte nás na našem obchodním místě:

Těšíme se na spolupráci

t: +420 595 68 3232

t: +420 595 68 2926

t: +420 720 747 637

Naše další služby