Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Energetické služby

Energetické služby - plyn

Informace pro zákazníky Liberty Ostrava a.s. se smlouvou o sdružených službách dodávky plynu

Na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2019 ze dne 28. listopadu 2019 dochází s účinností od 1. ledna 2020 ke změně regulovaných cen souvisejících s dodávkou plynu. Bližší informace o předpokládaném dopadu do celkových cen za dodávku plynu lze získat z tiskové zprávy Energetického regulačního úřadu a z cenového rozhodnutí č. 4/2019 uveřejněného na stránkách ERÚ.

Změny regulovaných složek ceny nejsou v dispozici obchodníků s energiemi, a tudíž samy o sobě nezakládají právo zákazníků na odstoupení od smluv podle energetického zákona.

Kontaktní údaje: Ing. Juraj Lištvan: +0420 606 773 382

ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2017, 2016

Plán odstávek distribuční soustavy na rok 2024

Plán rozvoje distribuční soustavy Liberty Ostrava a.s. na období 2024 – 2027

Prodejní ceny plynu pro domácnosti a maloodběratele v zóně Liberty Ostrava a.s. platné od 1.1.2019

Žádosti o rezervaci distribuční kapacity v soustavě Liberty Ostrava a.s.

Řád provozovatele distribuční soustavy Liberty Ostrava a.s.

Naše další služby