Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Creditors Info (06/2024)

OZNÁMENÍ O SKONČENÍ PREVENTIVNÍ RESTRUKTURALIZACE / ANNOUNCEMENT OF WITHDRAWAL FROM PREVENTIVE RESTRUCTURING PDF(251.70kB)

Creditors Info (03/2024)

File Czech Version English Version
LO_covering letter_CZ / LO Covering Letter_EN PDF(132.14kB) PDF(145.10kB)
Prezentace restrukturalizačního plánu / Restructuring Plan Presentation PDF(8.17MB) PDF(8.16MB)
DOPLŇUJÍCÍ VYSVĚTLENÍ SPOLEČNOSTI LIBERTY OSTRAVA A.S. K RESTRUKTURALIZAČNÍMU PLÁNU ZE DNE 10. 3. 2024 / ADDITIONAL EXPLANATION OF LIBERTY OSTRAVA A.S. TO THE RESTRUCTURING PLAN OF 10 MARCH 2024 PDF(398.88kB) PDF(104.06kB)
Oznámení hlasování na schůzi RP společnosti Liberty Ostrava a.s PDF(414.70kB) PDF(414.70kB)
Oznámení hlasování na schůzi RP společnosti Liberty Ostrava a.s – oprava chyby v psaní v české jazykové verzi (datum) PDF(403.39kB)
Informace o aktuální situaci LO/Letter to creditors about Plan B PDF(134.89kB) PDF(188.97kB)
File Czech Version English Version
Hlasovací lístek PDF(42.81kB)
Liberty Ostrava a.s. - Restrukturalizační plán ze dne 10.3.2024 / 20240310 - LO Restructuring Plan - ENG PDF(835.57kB) PDF(1.00MB) PDF(0.99MB)
Oznámení o konání hlasování PDF(197.98kB)
Příloha č. 1 - Sanační Projekt Liberty / Příloha č. 2 - Recovery Plan Liberty Ostrava_sanační projekt EN Ostrava_originál CZ PDF(818.52kB) PDF(785.26kB)
Příloha č. 3 – Úplný výpis z obchodního rejstříku ze dne 6.3.2024 PDF(202.09kB)
Příloha č. 4 - Částečný výpis z evidence skutečných majitelů ze dne 6. PDF(51.25kB)
Příloha č. 5 - Dceřiné společnosti_1_2024 PDF(51.50kB)
Příloha č. 6 - Výkazy Liberty Ostrava ke dni 31.1.2024 PDF(69.71kB)
Příloha č. 7 - Výkazy Liberty Ostrava ke dni 29.2.2024 PDF(70.00kB)
Příloha č. 8 - Seznam finančních investic Liberty Ostrava PDF(11.42kB)
Příloha č. 9 - Odhad tržní hodnoty ke dni 31.1.2024 PDF(896.54kB)
Příloha č. 10 - Organizační struktura Liberty Ostrava PDF(28.94kB)
Příloha č. 11 - Seznam pozemků ke dni 31.1.2024 PDF(269.44kB)
Příloha č. 12 - Seznam dlouhodobého hmotného majetku ke dni 31.1.2024 PDF(2.25MB)
Příloha č. 13 - Seznam drobného majetku PDF(37.04kB)
Příloha č. 14 - Seznam pohledávek ke dni 31.1.2024 PDF(23.45kB)
Příloha č. 15 - Seznam zásob ke dni 31.1.2024 PDF(1.94MB)
Příloha č. 16 - Operativní leasing a nájem PDF(460.88kB)
Příloha č. 17 – Seznam závazků ke dni 31.1.2024 PDF(29.00kB)
Příloha č. 18 - Přijaté a poskytnuté záruky PDF(47.49kB)
Příloha č. 19 - CF Plán A PDF(4.00MB)
Příloha č. 20 - CF Plán B PDF(4.07MB)
Příloha č. 21 – Seznam Dotčených práv PDF(2.12MB)
Příloha č. 22 – Běžní věřitelé PDF(130.63kB)
Příloha č. 23 – Drobní věřitelé PDF(59.31kB)
Příloha č. 24 – Spřízněné osoby PDF(59.00kB)

Creditors Info (12/2023)

File Czech Version English Version
0_20231219_Sanacni-projekt-Liberty-Ostrava-CZ / 00_20231219_Recovery-project-Liberty-Ostrava-EN PDF(818.52kB) PDF(785.26kB)
01_Příloha-B_Financni-plan_CZ / 01_Annex B_Financial-lan_Liquidity_outlook_ENG PDF(395.79kB) PDF(391.22kB)
02_Priloha-C-Seznam-dotcenych-stran / 02_Annex-C-List-of-Affected-Parties PDF(197.92kB) PDF(198.01kB)
03_Priloha-C-Seznam-dotcenych-prav / 03_Annex-C-List-of-Affected-Rights PDF(1.90MB) PDF(1.90MB)
04_Priloha-D-Liberty-Ostrava-zprava-o-vztazich-4-11-2023-CZ / 04_Liberty-Ostrava-zprava-o-vztazich-4-11-2023-EN PDF(190.51kB) PDF(197.97kB)
05_Priloha-E-liberty-ostrava_vyrocni_zprava-6-2020 / 05_Annex-E-Liberty-Ostrava_combined-report_eng_signed-FY20 PDF(2.55MB) PDF(2.52MB)
06_Priloha-E-liberty-ostrava_vyrocni_zprava-3-2021-1 / 06_Annex-E-Liberty-Ostrava_combined-report_eng_signed-FY21 PDF(3.23MB) PDF(3.62MB)
07_Priloha-E-liberty-ostrava-vyrocni-zprava-3-2022 / 07_Annex-E-Liberty-Ostrava_combined-report_eng_signed-t-v-FY22 PDF(2.20MB) PDF(2.12MB)
08_Priloha-F-Mezitimni-ucetni-zaverka-LO-k-30.11.2023-CZ / 08_Annex-F-Interim-financial-statement-LO-as-of-30-11-2023-EN PDF(72.22kB) PDF(69.15kB)