Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland
  • 21 prosince, 2021
  • Tiskové zprávy

Rekonstrukce za bezmála miliardu korun v LIBERTY Ostrava zvýší spolehlivost válcovny pásů a kvalitu její produkce

V LIBERTY Ostrava probíhají rozsáhlé úpravy Steckelovy válcovny, která je jediným výrobcem za tepla válcovaných pásů v České republice.  Cílem výměny některých technologických uzlů za modernější do konce roku 2023 je zvýšení spolehlivosti a udržitelnosti chodu Steckelovy trati, zlepšení kvality jejích produktů a dosažení roční výroby ve výši přes 1 milion tun. Úpravy vyjdou na 33 milionů eur, tedy téměř na miliardu korun.

„Modernizací zvýšíme kvalitu ocelového pásu i spolehlivost a efektivitu válcovny, takže budeme moci vyrábět přes 1 milion tun plochých výrobků ročně,“ uvedl Sambit Beborta, technický ředitel evropské části skupiny LIBERTY Steel, který vede tým zodpovědný za přípravu tohoto projektu.

Rekonstrukce válcovny pásů, tzv. Steckelovy válcovny, se odehrává z důvodu dlouhých dodacích lhůt součástí a náhradních dílů v několika etapách. Začala letos na jaře a potrvá do konce roku 2023. Po letošní listopadové odstávce už je vyměněno 1400 zastaralých hydraulických prvků, které byly nahrazeny modernějšími. V květnu příštího roku bude součástí dalších úprav instalování dvou rentgenových měřičů tloušťky plechů, výměna pecních navíječek a chladicích věží laminárního chlazení. Modernizovat se bude řídicí program, který zajišťuje modelové řízení tratě včetně přesnější predikce válcovacích sil a teplot.

Následně se budou nahrazovat funkční bloky předohybů válců ve stolicích modernějšími komponenty, a to včetně hydraulické kapsle. V dalších krocích se chystá zkvalitnění funkcí ostřiků a fritů a chlazení válců. Neméně důležitou součástí bude také postupná výměna všech pomocných regulovaných pohonů na trati. Na jaře i na podzim roku 2023 si instalace nových technologických prvků vyžádají vždy minimálně dvoutýdenní odstávku trati.

„Realizace řady těchto dílčích projektů zlepší mechanické vlastnosti válcovaného pásu, odstraní povrchové vady a zajistí přesné dodržení jeho geometrického tvaru. To nám umožní nabízet našim zákazníkům válcovaný pás ještě lepší kvality,“ doplnil Jan Pudich, ředitel válcovny pásů v LIBERTY Ostrava.

Válcovna pásů se stavěla v devadesátých letech jako zcela nový provoz včetně 200 metrů dlouhé haly. Ostravská huť tehdy jako první v Evropě realizovala technologii výroby pásů z tekuté oceli. Na jednu stranu haly se přiváží v pánvích tekutá ocel přímo z ocelárny, na druhé straně se odvážejí už svinuté a svázané ocelové pásy. Výroba se odehrává na poměrně malém prostoru a celý proces trvá zhruba dvě hodiny. Výhodou Steckelovy válcovny ostravské huti je velká míra flexibility, provoz je ekonomický i při nižším ročním objemu výroby, což podniku umožňuje pružně reagovat na požadavky trhu.

Další informace:

Barbora Černá Dvořáková
vedoucí komunikace LIBERTY Ostrava
+420 606 774 346 barbora.cerna- dvorakova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace – Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD. GFG Alliance je lídr udržitelného průmyslu s cílem stát se uhlíkově neutrální do roku 2030 (strategie CN30).

www.LIBERTYostrava.cz

www.LIBERTYsteelgroup.com

www.gfgalliance.com

 

Liberty Steel Group

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All