Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 24 ledna, 2022
  • Tiskové zprávy

LIBERTY Ostrava má nového personálního ředitele

Novým personálním ředitelem LIBERTY Ostrava, předního výrobce oceli v Česku, byl jmenován zkušený personalista František Šourek. Přebírá funkci po Jaroslavu Vystrkovi, který zastával pozici ředitele pro personální a právní záležitosti a nyní ze společnosti odchází a bude se věnovat právu.

Do LIBERTY Ostrava přechází František Šourek z NKT, což je přední dodavatel napájecích kabelů s více než 4 tisíci zaměstnanci ve čtrnácti zemích světa, kde od počátku roku 2017 zastával pozici viceprezidenta pro lidské zdroje. V NKT vedl implementaci globálního modelu poskytování HR služeb a zaváděl informační a řídicí systém SAP, který je podobný systému SAP používanému ve skupině LIBERTY Steel.

Dříve pracoval František Šourek jako personální ředitel pro Českou republiku a později pro centrální Evropu v NKT nebo jako personální manažer ve společnostech TRW, Schiedel či Faurecia Interior Systems. Personalistice se věnuje systematicky od roku 2001, v manažerských pozicích působí od dokončení studia na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze v roce 2007.

Těší nás, že můžeme Františka Šourka přivítat v týmu LIBERTY Ostrava. Věříme, že jeho rozsáhlé zkušenosti v oblasti personalistiky a zavádění systémů pro zásadní zlepšení i znalost místních specifik budou velmi cenné pro budoucnost ostravské huti.  Jako nový personální ředitel se zaměří na užší spolupráci se zástupci zaměstnanců, abychom mohli společně dosáhnou našich výrobních cílů a transformovat ostravskou huť směrem k výrobě zelené oceli,” řekl Paramjit Kahlon, generální ředitel pro hutní výrobu a těžbu surovin ve skupině LIBERTY Steel. 

„Práce v LIBERTY Ostrava je pro mě novou výzvou. Chci navázat na práci svých předchůdců zejména v oblasti budování značky zaměstnavatele, jak navenek, tak dovnitř společnosti, což bude vyžadovat postupnou realizaci řady nových kroků.  Také chci nastavit ve společnosti všechny systémy tak, abychom zajistili dostatek kvalifikovaných zaměstnanců pro plynulou výrobu. Na současném napjatém pracovním trhu to bude velmi náročný úkol, ale jsem si jist, že ve spolupráci s mým týmem, s kolegy v managementu, se zástupci odborových organizací a všemi zaměstnanci tuto výzvu společně naplníme,“ řekl nastupující personální ředitel Šourek.

Další informace:

Barbora Černá Dvořáková
vedoucí komunikace LIBERTY Ostrava
+420 606 774 346 barbora.cerna- dvorakova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace – Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD.

libertysteelgroup.com/cz

www.LIBERTYsteelgroup.com

www.gfgalliance.com

 

Liberty Steel Group

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All