Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 20 července, 2022
  • Tiskové zprávy

Vysokou pec č. 2 v LIBERTY Ostrava čeká zásadní oprava

LIBERTY Ostrava dočasně odstaví vysokou pec č. 2, aby mohla provést rozsáhlé opravy a modernizaci za 233 milionů korun, které zvýší stabilitu a spolehlivost pece, a snížit stav zásob.

V průběhu oprav bude zachována plná zaměstnanost a ostatní zařízení včetně vysoké pece č. 3 a válcoven zůstanou v provozu, aby mohl podnik i nadále plnit požadavky zákazníků.

Odstavení pece s vypuštěním tzv. salamandra, tedy vypuštěním veškerého obsahu nístěje vysoké pece, proběhne 26. července. Součástí rozsáhlých oprav bude například výměna chladnic, oprava sazebny včetně modernizace detekčního systému nebo opravy ocelových konstrukcí.

LIBERTY Ostrava odstavila vysokou pec č. 2 již v dubnu 2020 v reakci na pandemii koronaviru a o čtyři měsíce později, kdy se trh zotavil, výrobu opět úspěšně obnovila. V roce 2021 zaznamenala ostravská huť rekordní výrobu a s dobrými výsledky zahájila také rok 2022.

8. července 2022 podepsala LIBERTY Ostrava s předním světovým výrobce strojů a průmyslového zařízení, společností Danieli, smlouvu na dodávku dvou hybridních elektrických obloukových pecí, které umožní navýšit roční výrobu na 3,5 milionu tun oceli, snížit emise CO2 o více než 80 % a zlepšit celkovou konkurenceschopnost huti.

Další informace:

Barbora Černá Dvořáková
vedoucí komunikace LIBERTY Ostrava
+420 606 774 346 barbora.cerna- dvorakova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace – Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

Skupina LIBERTY Steel plánuje v následujících osmi letech investovat do přeměny LIBERTY Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce zelené oceli 8,6 miliardy korun. Klíčovým prvkem programu dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické pece a výstavba nové linky ZVN. Nové pece dodá na základě podepsané smlouvy společnost Danieli, přední světový výrobce strojů a průmyslového zařízení. Při slavnostním podpisu smlouvy uzavřela LIBERTY Ostrava také partnerství s ČEZ ESCO ESCO, jehož cílem je společně hledat a vyvíjet technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku, a zahájila činnost nadace GFG v Česku.

Součástí transformace bude kromě modernizace ocelárny také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu oceli a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Součástí investičního programu bude také výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů a také rozvoj GREENSTEEL Akademie, jejímž cílem je zvyšovat kvalifikaci stávající pracovní síly a povzbudit zájem nových lidí o práci v ocelářství.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD.

Liberty Steel Group

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All