Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 19 října, 2020
  • Tiskové zprávy

Skupina LIBERTY Steel Group podala nabídku na koupi Thyssenkrupp Steel Europe

LIBERTY Steel Group, která spadá pod skupinu GFG Alliance, dnes oznámila, že učinila nezávaznou orientační nabídku na koupi ocelářských podniků Thyssenkrupp.

Spojení podniků by vytvořilo silnou skupinu s dobrou výchozí pozicí pro řešení současných výzev, kterým čelí evropský ocelářský průmysl. Zároveň by se tím urychlil proces transformace směrem k udržitelnější výrobě, což je jednou z hlavních priorit skupiny LIBERTY.

Z ekonomického hlediska by sloučení obou podniků vytvořilo potenciál pro silný průmyslový koncept, protože obě společnosti se vzájemně doplňují v produktovém portfoliu a ve svých aktivech, zákaznících a umístění výrobních závodů.

Ze sociálního hlediska stojí LIBERTY Steel za svým závazkem vůči ocelářství a pracovním místům, což odráží hodnoty rodinné společnosti. Společnost LIBERTY Steel je přesvědčena, že ke změnám musí dojít ve spolupráci se zaměstnanci. Opakovaně dokázala transformovat podniky způsobem, který je přátelský k jejímu okolí a zachovává pracovní místa.

Z hlediska životního prostředí je LIBERTY Steel lídrem v oblasti udržitelného průmyslu s cílem stát se do roku 2030 uhlíkově neutrální. K transformaci celého odvětví je však nutný evropský přístup. Spojení obou společností by se utvořila dobrá pozice k vytvoření jednoho lídra v odvětví udržitelné výroby oceli v Evropě. Společnost by tak přispěla k dlouhodobému oživení odvětví a plnění Zelené dohody EU.

Aktuální návrh společnosti LIBERTY Steel je nezávaznou nabídkou, která je založena na určitých předpokladech týkajících se dotčené společnosti. Tato nabídka je podporována řadou finančních institucí. Pokud bude mít LIBERTY Steel příležitost pokračovat v transakčním procesu, je připravena zintenzivnit dosavadní jednání s Thyssenkrupp a zároveň se chce dále věnovat podrobné analýze za účelem koupě podniku (due diligence), aby posléze mohla případně předložit závaznou nabídku.

Jednání se společností Thyssenkrupp neprobíhají na bázi exkluzivity, proto není zaručeno, že jejich výsledkem bude vznik dohody nebo koupě podniku.  Potenciální závazná nabídka se od současné nezávazné nabídky může lišit. Pokud jednání dospějí k dohodě mezi společnostmi, zveřejní LIBERTY Steel včas další informace o této záležitosti.

 

Další informace:

Barbora Černá Dvořáková
Vedoucí pro komunikaci a vnější vztahy LIBERTY Ostrava
+420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@libertysteelgroup.com

 

Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace
– Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny Liberty Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize, ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 10 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši více než 20 miliard USD.

www.libertyostrava.cz

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com


Liberty Steel Group

25 Maddox Street
London, W1S 2QN, United Kingdom
www.libertysteelgroup.com

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

 

Latest News

View All