Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 11 července, 2019
  • Tiskové zprávy

Ostravská huť investovala 107 milionů do obnovy odsíření koksovny

Ostrava 11. července 2019 – Liberty Ostrava, součást skupiny Liberty Steel, uvedla do provozu nový odkyselovač a odháněč amoniaku, které jsou součástí procesu odsíření koksárenského plynu na koksovně. Zařízení bylo v provozu od roku 1998 a potřebovalo obnovu. Tato investice ve výši 107 milionů korun společně s instalací nové vestavby v sekci jemné dovypírky sulfanu zmodernizovala technologii odsíření a umožnila snížit obsah sulfanu v koksárenském plynu pod 300 mg/m3. Modernizace proběhla za provozu a trvala 8 měsíců.

„Nové technologie nám umožní snížit emise sulfanu na méně než 300mg, což je 40 % pod emisním limitem stanoveným na základě BAT, tedy nejlepších dostupných technik,“ vysvětluje Kamil Kičmer, ředitel koksovny ostravské huti.

Koksárenský plyn, který vzniká při výrobě koksu, používá huť jako palivo pro další provozy, čímž šetří neobnovitelné zdroje energie. Před použitím jako náhrada zemního plynu se musí surový plyn zbavit nežádoucích látek, mezi než patří i amoniak a sulfan. To obstará tzv. mokrá vypírka v sirovodíkové a amoniakových pračkách, na níž se podílejí také nově instalovaná zařízení odkyselovače a odháněče amoniaku, kde probíhá regenerace vypíracích roztoků.

„Investice do snížení obsahu sulfanu v koksárenském plynu se projeví ve snížení emisí oxidu siřičitého na všech provozech, které plyn používají jako palivo – v energetice, ve válcovnách nebo u ohřívačů vzduchu pro vysoké pece,“ dodává Kičmer.

Liberty Ostrava a.s. patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny Liberty. Ročně vyrábí více než 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních svodidel a jediným výrobcem transformátorových plechů v Česku. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Liberty Ostrava a její dceřiné společnosti mají 7 150 zaměstnanců. Průměrný výdělek v roce 2016 činil 35 104 korun. Díky nadstandardní ekologizaci dokončené v roce 2015 vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Aby ještě více přispívala k trvale udržitelnému rozvoji, určila si 10 ukazatelů a s nimi spojené cíle, na jejichž plnění dohlíží nejvyšší vedení firmy. Jediným akcionářem je Liberty S.A.


ikona  Tisková zpráva ve formátu .pdf

Liberty Ostrava a.s.
Barbora Černá Dvořáková
tisková mluvčí a vedoucí komunikace
T +420 595 683 390
M +420 606 774 346
barbora.cerna-dvorakova@libertysteelgroup.com

 

Latest News

View All