Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland
  • 17 září, 2019
  • Tiskové zprávy

Nový vlastník ostravské huti podepsal s Ministerstvem průmyslu a obchodu memorandum pro podporu ocelářství v Česku

Ostrava 17. září 2019 – Sanjeev Gupta, výkonný předseda GFG (Gupta Family Group) Alliance, do níž od 1. července patří prostřednictvím skupiny LIBERTY Steel také huť LIBERTY Ostrava, dnes při slavnostním ceremoniálu u příležitosti změny vlastníka ostravské huti podepsal s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem memorandum o spolupráci mezi LIBERTY Steel a Ministerstvem s cílem podpořit udržitelný rozvoj ocelářství v zemi. Memorandum navazuje na podpis dohody mezi novým vlastníkem a odborovými organizacemi LIBERTY Ostrava, která dala záruky zachování zaměstnanosti a objemu výroby a prodloužila platnost kolektivní smlouvy do roku 2023.

„Jsem moc rád, že mohu do naší rodiny přivítat zkušené a ocelářství oddané pracovníky ostravské huti. S jejich pomocí vytvoříme strategii pro zásadní rozvoj LIBERTY Ostrava, který jí umožní stát se znovu silným a úspěšným výrobcem oceli,“ uvedl při slavnostním ceremoniálu Sanjeev Gupta, výkonný předseda GFG Alliance.

Ceremoniálu, který vyvrcholil podpisem memoranda o porozumění, se dnes zúčastnil také britský velvyslanec v ČR Nick Archer, hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, primátor města Ostravy Tomáš Macura, poslanci a senátoři za Moravskoslezský kraj, starostové okolních obcí a obchodní partneři a zaměstnanci huti.

Memorandum obsahuje vzájemné závazky LIBERTY Steel a MPO pro strategický rozvoj a budoucí udržitelný růst ostravské huti. Jsou specifikovány oblasti, v nichž obě strany našly porozumění. Jedná se o energii a infrastrukturu, rozvoj lidských zdrojů, výzkumné a vývojové činnosti a společnou obchodní politiku.

„Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu je, jak říkáme od samého začátku, klíčové zachování výroby v Moravskoslezském kraji a konkurenceschopnost české oceli. Memorandum se proto kromě strategického rozvoje a udržitelného růstu logicky zabývá také ochranou práv zaměstnanců a odráží záměr MPO víc se zapojit do dění v ostravské huti. Stát tak mimo jiné bude mít člena v dozorčí radě společnosti,“ uvedl ke vzájemné spolupráci vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

S dokončením akvizice odstartovala 100denní analýza ostravské huti, která se mimo jiné zabývá detailním posouzením možných investičních projektů a přípravou plánu pro zvýšení konkurenceschopnosti, rozšíření výrobkového portfolia a růst prodeje. Skupina LIBERTY také zahájila jednání o koupi energetického podniku TAMEH Czech, který huti dodává veškeré energie. „Ostravská huť má strategickou pozici a velmi zkušené a kvalifikované pracovníky. Její výhodou je schopnost přizpůsobit svůj výrobkový mix situaci na trhu tak, aby mohlo být dosaženo maximálního zisku. Chceme zde proto stabilizovat výrobu a poté ji pomocí investic významně navýšit, abychom využili i volnou kapacitu finální výroby,“ vysvětlil pozici ostravské huti v očích nového vlastníka Jon Bolton, generální ředitel LIBERTY Steel Continental Europe.

LIBERTY Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli. V současnosti vyrábí ročně 2,2 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6300 zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek v roce 2018 činil 39 180 korun. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel, globální ocelářské a těžební společnosti. Ta je součástí globálního uskupení GFG Alliance, které se kromě těžby surovin a výroby kovů zabývá výrobou obnovitelné energie, bankovnictvím a službami v oblasti nemovitostí. GFG Alliance se sídlem v Londýně má celosvětově 30 000 zaměstnanců a obrat přes 20 miliard USD.


ikona  Tisková zpráva ve formátu .pdf

LIBERTY Ostrava a.s.
Barbora Černá Dvořáková
tisková mluvčí a vedoucí komunikace
T +420 595 683 390
M +420 606 774 346
barbora.cerna-dvorakova@libertysteelgroup.com

 

Latest News

View All