Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 26 května, 2020
  • Tiskové zprávy

Nové tkaninové filtry v LIBERTY Ostrava sníží emise prachu

Ostrava 25. května 2020 – LIBERTY Ostrava uvedla do provozu technologii zaměřenou na snížení fugitivních emisí¹ na středojemné válcovně za téměř 16 milionů korun. Dva nové tkaninové filtry k odprášení rovnaček² zachytí dalších 11 tun prachu ročně. Protože huť filtry postavila nad rámec svých povinností, získala na ně dotaci ve výši přibližně poloviny nákladů z evropských fondů prostřednictvím 136. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí. V současnosti huť provozuje již na čtyři desítky tkaninových filtrů, které zachycují i ty nejmenší prachové částice s více než 99% účinností.

Výstavba trvala pět měsíců a probíhala za nepřetržitého provozu válcovny. Konečná fáze instalace už byla poznamenána koronavirovou krizí, kdy byl omezen pohyb pracovníků po huti i celé České republice. I přesto jsme zvládli projekt úspěšně dokončit podle plánu,“ “ říká Petr Kraina z oddělení investic v LIBERTY Ostrava, který měl realizaci projektu na starosti.

Zařízení již bylo otestováno v provozu a efektivita záchytu prachových částic změřena autorizovanou společností. „Měření prokázala, že průměrná koncentrace tuhých znečisťujících látek na výstupu z filtru je o více než 95 % nižší, než jsou stanovené limity,“ dodává Kraina. Materiál, který filtry zachytí, obsahuje vysoký podíl železa, proto bude opětovně využit jako vsázka při výrobě oceli.

Huť provozuje na čtyři desítky tkaninových filtrů, které jsou nejúčinnější technologií na záchyt emisí prachu v hutních podnicích. 14 z nich je zaměřeno právě na eliminaci fugitivních emisí, které ročně zachytí stovky tun těchto „nízkých“ emisí prachu. Provoz a údržba filtračních zařízení huť ročně vyjde na cca 200 milionů korun. Na pořízení odprašovacích technologií od privatizace v roce 2003 vynaložila 6,1 miliardy korun z vlastních zdrojů a další 2 miliardy šly z evropských dotací na technologie nad rámec legislativních požadavků.

Přestože díky své dosavadní ekologizaci už hutnictví nemá zásadní podíl na znečištění ovzduší, má ostravská huť připraveny další projekty na eliminaci fugitivních emisí nad rámec svých povinností, kterými ještě více sníží vliv výroby na životní prostředí,“ říká Tomáš Mosler, manažer ochrany ovzduší v LIBERTY Ostrava.

Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny Liberty Steel Group, která je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC. Sídlí v Londýně a působí v 10 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši 20 miliard USD.

¹Fugitivní emise – nekomínové emise vznikající při manipulaci s prašným materiálem a jeho přepravě
²Rovnačky – tvářecí stroje pro rovnání vyválcovaných výrobků

 


ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

LIBERTY Ostrava a.s.
Barbora Černá Dvořáková
tisková mluvčí a vedoucí komunikace
T +420 595 683 390
M +420 606 774 346
barbora.cerna-dvorakova@libertysteelgroup.com

Latest News

View All