Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 22 června, 2019
  • Tiskové zprávy

Minihuť v ArcelorMittal Ostrava slaví kulatiny. Zlepšila konkurenceschopnost a snížila energetickou náročnost výroby

Ostrava 20. června 2019 – 22. června tomu bude přesně 20 let, kdy ostravská Nová huť spustila výrobu v tzv. minihuti1, jejíž součástí jsou bramové kontilití a pásová trať neboli Steckelova válcovna. Hlavním přínosem výstavby, která začala už v roce 1994, bylo rozšíření portfolia výrobků, zlepšení efektivity výroby a v neposlední řadě také snížení dopadu na životní prostředí, protože tento malý hutní provoz má nižší energetickou náročnost. V té době se jednalo o zásadní strategickou investici, díky níž se ostravská huť opět stala celosvětově konkurenceschopnou.

Hlavním důvodem investice do minihuti byla klesající produkce dvou již zastaralých válcovacích tratí, které byly výhledově jen těžce konkurenceschopné jak na zahraničním, tak i na domácím trhu.

Vzhledem k dobré efektivitě výroby a malé energetické náročnosti se tyto závody v konkurenci dobře prosazovaly. Strategickým cílem tehdejšího vedení bylo posílit pozici plochých výrobků v ostravském portfoliu, a tak se na přípravě výstavby minihutě začalo pracovat,“ vysvětlil Tomáš Telúch, ředitel pro druhovýrobu v ArcelorMittal Ostrava.

Výstavba probíhala pod taktovkou těch největších kapacit v oboru a i vzhledem k velkému tuzemskému know-how ve strojírenství a hutnictví se na ní velkou měrou podílely také české firmy.

Huť úzce spolupracovala na technickém řešení i na vlastní výstavbě a rovněž dbala o odpovídající zastoupení českých firem. Přibližně 50 % z objemu dodávek technologických zařízení bylo vyrobeno v českých strojírenských podnicích,“ dodal Telúch.

ArcelorMittal Ostrava a.s. ročně vyrábí více než 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních svodidel a trubek v Česku. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal má v Moravskoslezském kraji 6500 zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek v roce 2018 činil 39 180 korun. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí.


1 Pojem minihuť se začal používat začátkem 60. let, kdy se jím označovaly malé hutní závody s ocelárnou a válcovnou, které se zaměřovaly na výrobu úzkého sortimentu finálních výrobků, zejména válcovaného drátu, jemných profilů a betonářské oceli, později pak i plochých výrobků.


ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

LIBERTY Ostrava a.s.
Barbora Černá Dvořáková
tisková mluvčí a vedoucí komunikace
T +420 595 683 390
M +420 606 774 346
barbora.cerna-dvorakova@libertysteelgroup.com

 

Latest News

View All