Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 13 června, 2022
  • Tiskové zprávy

LIBERTY uzavřela se svým největším věřitelem, bankou Greensill, dočasnou stabilizační dohodu

Skupina LIBERTY Steel (dále jen LIBERTY) dnes uzavřela s bankou Greensill, svým největším věřitelem, dočasnou stabilizační dohodu o podmínkách dluhových nástrojů souvisejících s jejími evropských ocelářskými podniky (dále jen dohoda).

Na základě této dohody se mezi oběma stranami pozastavují veškeré právní kroky v souvislosti s dluhovými nástroji poskytnutými v roce 2019 společnosti LIBERTY bankou Greensill.

Dohoda umožní společnosti LIBERTY vytvořit dlouhodobě udržitelnou strukturu financování. Dohoda je platná do 31. října 2022 a může být prodloužena do konce roku 2022.

Mezi oběma stranami pokračuje detailní proces due diligence a výměna informací.

Dnešní dohoda s bankou Greensill svědčí o tom, že se blížíme konsensuální restrukturalizaci dluhu, která je v nejlepším zájmu všech našich partnerů. Intenzivně pracujeme na tom, abychom se s našimi hlavními věřiteli dokázali vyrovnat v takovém časovém horizontu, který by odvrátil nutnost právních kroků. I přes nepříznivé ekonomické okolnosti dosahují naše hlavní podniky i nadále dobrých výsledků a jsou provozně silné,“ uvedl mluvčí skupiny LIBERTY Steel.

Celosvětově mají naše nejdůležitější výrobní podniky i nadále dobré výsledky. LIBERTY Ostrava zdvojnásobila obrat na 56,5 miliardy korun, dosáhla hrubého provozního zisku (EBITDA) ve výši 8,1 miliardy korun a čistého zisku 6,1 miliardy korun. Věřím, že tyto výsledky jsou důkazem řady provedených zlepšení v LIBERTY Ostrava, která díky nim dosáhla nejlepších finančních, výrobních a manažerských výsledků od akvizice podniku v roce 2019,“ řekl Ajay Aggarwal, prezident skupiny LIBERTY Steel Europe a předseda představenstva LIBERTY Ostrava.

K dobrým výsledkům v LIBERTY Ostrava přispělo to, že jsme v roce 2021 využili příznivé situace na trhu a dosáhli rekordních výrob i zlepšení kvality výrobků a služeb. Zdokonalená obchodní a výrobní struktura LIBERTY Ostrava pomůže huti překonat výzvy roku 2022, mezi které patří potřeba vyššího pracovního kapitálu, zvýšené náklady na distribuci a logistiku, ale také trvající vysoké dovozy levné oceli ze zemí mimo EU. I když se nyní pohybujeme v náročnějším ekonomickém a geopolitickém prostředí, jsem i nadále přesvědčen, že LIBERTY Ostrava dokáže překonat současné výzvy na trhu,“ dodal Sandip Biswas, investiční ředitel skupiny GFG Alliance a dočasný generální ředitel pro hutní výrobu a těžbu ve skupině LIBERTY.

Další informace:

Barbora Černá Dvořáková
vedoucí komunikace LIBERTY Ostrava
+420 606 774 346 barbora.cerna- dvorakova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace – Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD.

www.libertysteelgroup.com/cz/

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com

Liberty Steel Group

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All