Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 20 srpna, 2020
  • Tiskové zprávy

LIBERTY Ostrava získala kladné stanovisko k modernizaci ocelárny. Může zahájit svou cestu k uhlíkové neutralitě

Ostrava 20. srpna 2020 – LIBERTY Ostrava získala ke svému investičnímu plánu na modernizaci ocelárny kladné vyjádření od ministerstva životního prostředí při posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Hybridní technologie pro výrobu oceli, kterou chce huť do konce roku 2022 nahradit současné tandemové pece, bude mít výrazně menší vliv na životní prostředí, například emise tuhých znečišťujících látek sníží o 66 % a emise CO2 o více než polovinu.

„Modernizace ocelárny je jádrem plánované transformace LIBERTY Ostrava. Získání kladného stanoviska k EIA je další významný milník na naší cestě k uhlíkové neutralitě, které chceme dosáhnout v souladu s plánem celé skupiny GFG Alliance do roku 2030. Celkovou transformací chceme huti zajistit větší pružnost a dlouhodobou konkurenceschopnost a udržitelnost s minimálním vlivem výroby na životní prostředí,“ uvedl Pascal Genest, generální ředitel LIBERTY Ostrava.

Modernizace ocelárny spočívá ve výstavbě dvou hybridních pecí, prvních tohoto typu v Evropě, které nahradí současné čtyři tandemové pece se stejnou výrobní kapacitou 3,5 milionu tun oceli ročně. Nová technologie pro výrobu oceli umožní huti využívat větší objem lokálního šrotu, čímž sníží její závislost na dovážených surovinách, radikálně omezí vliv výroby na životní prostředí a spojením výroby oceli ze surového železa s technologií elektrické obloukové pece jí umožní flexibilně reagovat na měnící se situaci na trhu. Novou ocelárenskou technologii chce huť vybudovat a uvést do provozu do konce roku 2022.

„Důležitou součástí modernizace ocelárny je také připojení k síti velmi vysokého napětí, které nám umožní potenciál hybridní technologie využít naplno a v případě potřeby vyrábět ocel ze sta procent ze šrotu. Příprava připojení je v plném proudu, pracujeme na tom, abychom jej postavili do roku 2025,dodal Genest.

Společnost GFG Alliance, kterou vlastní rodina Sanjeeva Gupty, plánuje v průběhu deseti let investovat do rozvoje ostravské hutě celkem 750 milionů eur. Kromě modernizace ocelárny bude součástí transformace huti také rozsáhlá modernizace válcoven, která zvýší kvalitu vyrobené oceli a rozšíří výrobkové portfolio o další výrobky s vysokou přidanou hodnotou.

Další informace:

Barbora Černá Dvořáková
Vedoucí komunikace
Liberty Ostrava
+420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace
– Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny Liberty Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize, ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 10 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši více než 20 miliard USD.

www.libertyostrava.cz

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com


ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

LIBERTY Ostrava a.s.
Barbora Černá Dvořáková
tisková mluvčí a vedoucí komunikace
T +420 595 683 390
M +420 606 774 346
barbora.cerna-dvorakova@libertysteelgroup.com

 

Latest News

View All