Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 20 června, 2022
  • Tiskové zprávy

LIBERTY Ostrava získala environmentální certifikaci pro bezešvé a svařované trubky

Rourovna LIBERTY Ostrava získala pro své bezešvé a svařované trubky určené pro petrochemický průmysl a pro užití v různých typech staveb speciální environmentální certifikáty. Environmentální prohlášení o produktu (EPD) od Technického a zkušebního ústavu Plzeň a souvisejícího Ověření platnosti environmentálního prohlášení od Elektrotechnického zkušebního ústavu Praha dokládají dlouhodobě odpovědný ekologický přístup ostravské huti při výrobě.

Environmentální prohlášení o produktu je dokument obsahující informace o vlivu výrobku na životní prostředí podle normy ČSN ISO 14025, které se zjišťují analýzou životního cyklu výrobků a které jsou ověřovány nezávislou akreditovanou společností. Kvůli rostoucímu množství požadavků skandinávských a německých zákazníků na předložení této certifikace zahájila v loňském roce LIBERTY Ostrava u Technického a zkušebního ústavu Plzeň analýzu životního cyklu trubek.

„Auditoři certifikační společnosti analyzovali všechny naše používané vstupy a výstupy výroby, jejich charakter, množství a dopady na ekologii, a nakonec způsob likvidace produktu na konci životního cyklu, a to pro všechny fáze výroby trubek od koksovny až po rourovnu. Získání prohlášení EPD a jeho ověření je tak dokladem odpovědného přístupu k životnímu prostředí během celého výrobního cyklu napříč provozy naší huti,“ řekl Michal Kolář, vedoucí úseku řízení jakosti rourovny LIBERTY Ostrava.

Ostravská huť vyrábí trubky ve dvou Stiefelových válcovnách, od roku 1949 na bezešvé trati St 4-10 a od roku 1960 na bezešvé trati St 140 mm, a ve svařovně trub. Bezešvé a svařované trubky, které se používají pro těžbu a následnou přepravu kapalných i plynných médií, do rozličných tlakových zařízení a také pro konstrukční účely, dodává zákazníkům do celého světa.

Získání EPD je výsledkem dlouhodobě uplatňovaného, zodpovědného ekologického přístupu huti LIBERTY Ostrava a nepřetržitého monitorování dopadů její výroby na životní prostředí. Prostřednictvím environmentálního prohlášení vyjadřuje ostravská huť svůj postoj k ekologii a dokladuje, že má k dispozici odpovídající údaje o dopadech výroby svých produktů na životní prostředí. EPD poskytuje kvantifikované environmentální přehledy o stavebním výrobku na vědecky podloženém základě. Jejich cílem je také sdělit zákazníkům komplexní informace o výrobku pro potřeby posuzování životního cyklu budov a dalších staveb.

Prohlášení včetně ověření v české i anglické verzi jsou k nahlédnutí na webových stránkách LIBERTY Ostrava a na stránkách české informační agentury životního prostředí CENIA.

Další informace:

Barbora Černá Dvořáková
vedoucí komunikace LIBERTY Ostrava
+420 606 774 346 barbora.cerna- dvorakova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace – Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD.

www.libertysteelgroup.com/cz/

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com

Liberty Steel Group

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All