Czech Republic | Select another site to see content specific to your location Change site

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary
  • 21 září, 2022
  • Tiskové zprávy

LIBERTY Ostrava investuje 88 milionů korun do snížení emisí prachu z aglomerace sever na polovinu

Ostravská huť investuje 88 milionů korun do instalace nového odsávacího potrubí na severní části své aglomerace s cílem snížit fugitivní emise[1] přibližně o 46 %. Projekt, který bude dokončen v říjnu letošního roku, je dalším krokem v transformaci LIBERTY Ostrava směrem k výrobě zelené oceli.

V severní části aglomerace vyrobila loni LIBERTY Ostrava 2,2 milionu tun aglomerátu, což je směs železné rudy a dalších ušlechtilých materiálů. Ta tvoří hlavní složku vsázky vysoké pece. Tři dopravní pásy aglomerace v současnosti produkují až 101 tun fugitivních emisí ročně. Projekt realizovaný na odsunových cestách aglomerátu severní části aglomerace sníží fugitivní emise téměř o polovinu na 46 tun ročně. Aby byla zajištěna kontinuita dodávek aglomerátu během výměny potrubí, předcházelo samotné instalaci pečlivé několikaměsíční plánování. Z celkových nákladů projektu ve výši 88 milionů korun pokryje 28 milionů korun dotace, kterou společnost získala z Operačního programu Životní prostředí 2014 až 2020.

Tento projekt je součástí transformace huti směrem k výrobě zelené oceli a naší dlouhodobé snahy snižovat vliv naší činnosti na okolní životní prostředí. Úpravy stávající odsávací potrubní sítě odprašovacích zařízení jsou navrženy tak, aby se zvýšila účinnost záchytu prachu u jednotlivých zdrojů prašnosti na dopravních cestách, a snížila se tak prašnost z provozu třídičů a dopravníků v budově odsunu severní části aglomerace. Následně klesnou také emise prachu z prostoru budovy odsunu o 46 % za rok. Celý projektový tým odvedl skvělou práci při přípravě i samotné realizaci projektu, který je prvním z mnoha těch, co budeme muset uskutečnit v několika příštích letech, abychom dosáhli do roku 2030 uhlíkové neutrality,“ vysvětlil Roland Hinterreiter, ředitel projektu výstavby hybridních pecí v LIBERTY Ostrava.

Skupina LIBERTY Steel plánuje v následujících osmi letech investovat do přeměny LIBERTY Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce zelené oceli 8,6 miliardy korun. Klíčovým prvkem programu dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické pece a výstavba nové linky ZVN. Nové pece dodá na základě podepsané smlouvy společnost Danieli, přední světový výrobce strojů a průmyslového zařízení. Při slavnostním podpisu smlouvy uzavřela LIBERTY Ostrava také partnerství s ČEZ ESCO ESCO, jehož cílem je společně hledat a vyvíjet technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku, a zahájila činnost nadace GFG v Česku.

Součástí transformace bude kromě modernizace ocelárny také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu oceli a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Součástí investičního programu bude také výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů a také rozvoj GREENSTEEL Akademie, jejímž cílem je zvyšovat kvalifikaci stávající pracovní síly a povzbudit zájem nových lidí o práci v ocelářství.

[1] Fugitivní emise – nekomínové emise, vznikající při přepravě prašného materiálu a manipulaci s ním

 

Další informace:

Barbora Černá Dvořáková
vedoucí komunikace LIBERTY Ostrava
+420 606 774 346 barbora.cerna- dvorakova@libertysteelgroup.com
Paddy Toyne-Sewell
Vedoucí komunikace – Evropa
GFG Alliance
+44 (0) 7767 498 195 Patrick.toyne-sewell@gfgalliance.com

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD.

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com

ikona Tisková zpráva ve formátu .pdf

Latest News

View All